GUNNING NIEUWE OPDRACHT ‘BEGELEIDINGSAANBOD VOOR SOCIALE ONDERNEMERSIDEEEN’

15 juli 2020 – Het Departement WSE duidt Hefboom vzw, Sociale Innovatiefabriek en Möbius aan voor de ontwikkeling en de uitrol van een begeleidingsaanbod voor kandidaat-oprichters met een sociaal ondernemersidee vanaf september 2020.

Gunning_Begeleidingsaanbod_Starters

Begeleidingstraject

Dit aanbod zal adequate begeleiding bieden aan (kandidaat-)ondernemers die met hun ondernemersidee een maatschappelijke uitdaging willen aanpakken en op die manier sociale impact willen realiseren.

Geselecteerde (kandidaat-)ondernemers zullen begeleid worden bij de vertaling van een ondernemersidee in een doelgericht en allesomvattend ondernemingsplan via een tweedelig traject: een basistraject en een acceleratietraject.

Het begeleidingsaanbod zal (kandidaat-)ondernemers versterken in de ontwikkeling van een economisch rendabele dienstverlening, door de opmaak van een doelgericht ondernemingsplan. Daarmee zullen sociale ondernemers de mogelijkheden, opportuniteiten en uitdagingen bij een effectieve opstart en doorgroei van een sociale onderneming kunnen ontdekken. Die uitdagingen manifesteren zich niet enkel op bedrijfseconomisch vlak, maar ook op het vlak van de bredere werking, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, het HR-beleid voor start-ups, uitdagingen in de begeleiding en tewerkstelling van kansengroepen, sociale impactmeting, enz.

Sociaal ondernemen

De komende jaren zullen maatschappelijke transities zoals digitalisering, vergrijzing, migratie en klimaat hun impact doen voelen in Vlaanderen met grote verschuivingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt tot gevolg.

Ook de huidige coronapandemie leidt wereldwijd tot een grote socio-economische crisis, die sporen zal nalaten en ook nieuwe uitdagingen met zich zal meebrengen. Zo heeft de crisis een grote impact op de arbeidsmarkt, en toont de nood aan van sterke, flexibele ondernemingen die maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken.

Via de ondersteuning van sociaal ondernemerschap kunnen vernieuwde antwoorden geboden worden op zulke nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

Een sociale onderneming is een onderneming die aan een maatschappelijke uitdaging wil werken en vooral 'maatschappelijke winst' wil genereren. Dit doet ze door een sociaal probleem aan te pakken of marktfalen in te perken, een sociale behoefte of uitdaging in te vullen en dat op een ondernemende, marktgerichte wijze. Dat wil zeggen: door eigen inkomsten te genereren en zo zelfvoorzienend te zijn.

Meer info?

De opdracht start op 1 september 2020 en duurt een jaar.

Meer info over het concrete programma en locaties volgt nog.

Voor verdere vragen:

Dienst Ondersteuning: