Haalbaarheidsonderzoek sociale economie en schoolgebouwen

2 juni 2020 - Als sociale-economieonderneming een rol spelen in het facilitair beheer van schoolgebouwen, kan dat?
Dit rapport onderzoekt de juridische en regelgevende randvoorwaarden.
Zowel het vrij en het officieel gesubsidieerd onderwijs, als het gemeenschapsonderwijs komen aan bod.

Waarover gaat het rapport?

Dit rapport onderzoekt de juridische en regelgevende randvoorwaarden om als sociale economie-onderneming een rol te spelen in het beheer en de exploitatie (het facilitair beheer) van schoolgebouwen.

Met de sociale economie-ondernemingen worden de ondernemingen bedoeld die behoren tot de inschakelingseconomie, nl. de

  • maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen
  • organisaties uit de lokale diensteneconomie.

Met scholen worden de schoolbesturen bedoeld, nl. de dragers van de juridische, financiële en pedagogische verantwoordelijkheid voor de scholen die onder deze besturen vallen.

  • vrij onderwijs: veelal VZW’s;
  • officieel gesubsidieerd onderwijs: de gemeente, de stad, de provincie, telkens al dan niet in intern verzelfstandigde vorm, of het autonoom gemeente- of provinciebedrijf;
  • gemeenschapsonderwijs: het laagst mogelijke bestuursniveau (de directeur of Raad van Bestuur van de scholengroep);
  • schoolnetten: zowel het vrij en het officieel gesubsidieerd onderwijs, als het gemeenschapsonderwijs.

Welke topics worden behandeld?

In het rapport worden volgende topics behandeld:

1. Contractuele samenwerking tussen de school en de sociale economie-onderneming inzake facilitair beheer van schoolgebouwen

2. Participatieve samenwerking tussen de school en de sociale economie-onderneming inzake facilitair beheer van schoolgebouwen door middel van een coöperatieve vennootschap

3. Arbeidsrechtelijke randvoorwaarden voor de inschakeling van doelgroepwerknemers in het kader van het facilitair beheer van schoolgebouwen

4. Aandachtspunten op vlak van verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.

Meer weten ?

Bekijk hier het eindrapport “Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om vanuit de sociale economie een rol te spelen in het beheer en de exploitatie van schoolgebouwen”.