Herstelkrediet corona voor de sociale economie

14 september 2020 – De Vlaamse Regering keurt de opstart van een Herstelkrediet voor sociale economie-ondernemingen goed. Ondernemingen met een sociale doelstelling die omwille van de coronacrisis in financiële moeilijkheden zitten, kunnen voortaan een voordelige lening aanvragen. Het gaat om maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie ondernemingen en activiteitencoöperaties. De lening komt van erkende sociale financiers zoals Trividend en Hefboom die samenwerken met het Sociaal Investeringsfonds SIFO. “Ook ondernemingen in de sociale economie worden hard getroffen door de coronacrisis. Om de tewerkstelling van kansengroepen voldoende te garanderen en de bedrijven extra financiële ademruimte te bieden, wordt het nu mogelijk om een gunstige lening aan te vragen”, aldus Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits.

WIE KOMT IN AANMERKING?

Tijdens de coronacrisis werden ook de maatwerkbedrijven en ondernemingen met een sociale doelstelling zoals de lokale diensteneconomie hard getroffen. De vraag naar producten en diensten  werd (tijdelijk) stopgezet of verminderde aanzienlijk waardoor de productie of dienstverlening de voorbije maanden niet op volle toeren kon draaien. De helft van alle ondernemingen met een sociale doelstelling werken nu opnieuw aan meer dan 70%, terwijl in het begin van de crisis de helft van de ondernemingen aan 20% werkte. Ook de tijdelijke werkloosheid in de sector is aanzienlijk gedaald van 80% in het begin van de crisis naar minder dan 20% vandaag. Bij twee derden van de maatwerkbedrijven bijvoorbeeld is meer dan 8 op de 10 van de doelgroepwerknemers terug aan de slag, bij de start van de coronacrisis was dat nauwelijks nog 1 op de 5. 

Ondernemingen met een sociale doelstelling kunnen via de erkende sociale financiers Trividend en Hefboom dankzij het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) op verschillende manieren geld lenen. Dat kan onder andere via kredieten voor specifieke dossiers en microkredieten. Om ondernemingen op korte en middellange termijn extra financiële ademruimte te geven, wordt het nu ook mogelijk om een gunstig herstelkrediet corona aan te vragen Dat is een voordelige lening van minimum 50.000 euro en maximum 250.000 euro voor een maximale looptijd van 5 jaar. De terugbetaling van het kapitaal kan een jaar uitgesteld worden en de rente varieert in principe tussen 1 en 3%. De bedrijven kunnen die nieuwe voordelige financiering aanvragen via een erkende sociale financier in de sector. Dat zijn er op dit ogenblik twee, namelijk Hefboom cvba en Trividend cvba.

Voorwaarden

  1. het dossier behandeld wordt door Hefboom of Trividend;
  2. het dossier tot de doelgroep sociale economieondernemingen behoort;
  3. de middelen worden aangewend als versterking van het werkkapitaal nodig ten gevolge van de coronacrisis;
  4. de kredietnemer geen achterstal had op lopende kredieten;
  5. de kredietnemer geen actieve kredietherstructurering doorliep op 31/1/2020;
  6. de kredietnemer geen onderneming in moeilijkheden is.

Vlaams minister van Sociale Economie  Hilde Crevits: “De coronacrisis treft al onze ondernemingen, ook de ondernemingen binnen de sociale economie. Om deze ondernemingen meer slagkracht te geven en zoveel mogelijk mensen uit kansengroepen blijven tewerk te stellen,  voorzien we in het ‘herstelkrediet corona’. Dat is een voordelige lening die maximaal 5 jaar loopt en waarbij de onderneming pas na een jaar kapitaal moet terugbetalen. We willen dat mensen die verder staan van de arbeidsmarkt goede jobkansen behouden. Met het herstelkrediet corona werken we mee aan financieel gezonde en veerkrachtige ondernemingen in de sociale economie.”