Herverdeling lokale diensteneconomie

22 oktober 2021 - Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits herverdeelt 100 plaatsen aan ondernemingen actief binnen de lokale diensteneconomie (LDE).
Deze herverdeling optimaliseert de benutting van het op vandaag beschikbare LDE-contingent: het wordt dus gerealiseerd binnen de bestaande en beschikbare middelen voor deze maatregel.

De plaatsen bieden groeikansen aan LDE-ondernemingen die het doorstroompotentieel van hun doelgroepmedewerkers naar het normale economische circuit maximaal benutten door:
* hun manier van begeleiding
* de aard/type van de inschakelingstrajecten die ze aanbieden
* ...

Tewerkstelling binnen LDE

De lokale diensteneconomie biedt een dienstenaanbod aan dat nauw aansluit bij maatschappelijke noden: denk maar aan vervoer- en boodschappendiensten, fietspunten, sociale restaurants, klusdiensten en groenonderhoud.
Tegelijk creëert de lokale diensteneconomie kansen voor doelgroepwerknemers met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan liggen aan persoonsgebonden factoren of de situatie waarin ze zich bevinden: het gaat bijvoorbeeld om personen met een zware zorglast, ex-gedetineerden, mensen in armoede, langdurig werklozen … Vaak hebben deze mensen bepaalde competenties niet kunnen opbouwen of zijn ze gaandeweg kwijtgeraakt, maar ze hebben wel het potentieel om te werken binnen het normale economische circuit.

De tewerkstelling binnen de lokale diensteneconomie bereidt hen grondig voor op doorstroom naar het normale economische circuit. Deze doelgroepwerknemers volgend een inschakelingstraject, met competentieversterkende en kwaliteitsvolle begeleiding. Erna zijn ze weer in staat om volwaardig werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Herverdeling van 100 voltijdse jobs

De jobs zullen niet allemaal voltijds ingevuld worden: het gaat concreet om 100 voltijdse jobs die door bijna 115 mensen ingevuld zullen worden.

Door deze herverdeling konden volgende plaatsen toegekend worden:
* West-Vlaanderen: 12 plaatsen
* Antwerpen: 22
* Vlaams-Brabant: 9
* Oost-Vlaanderen: 26
* Limburg: 31