Individueel maatwerk start op 1 juli 2023

25 juli 2022 - Op 15 juli 2022 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit maatwerk bij individuele inschakeling goed.

Individueel maatwerk biedt ondersteuning aan werkgevers bij de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en aan zelfstandigen met een arbeidsbeperking. Het uitvoeringsbesluit voorziet een transitieperiode tussen 1 januari en 30 juni 2023 om te zorgen voor een zorgzame overstap naar het nieuwe kader. Vanaf 1 juli 2023 kan je een aanvraag indienen. Alle informatie over individueel maatwerk vind je vanaf nu terug op de nieuwe webpagina ‘Individueel maatwerk’.

Meer kansen voor personen met een arbeidsbeperking

Werknemers met een arbeidsbeperking beschikken over vele talenten en vaardigheden. De arbeidsbeperking kan echter ook eventuele extra kosten of een lagere productiviteit met zich meebrengen. Individueel maatwerk verlaagt de drempel voor de aanwerving en tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zorgt voor een goede werkomgeving en begeleiding. Werkgevers kunnen rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een loonpremie en/of een begeleidingspremie. Zelfstandigen met een arbeidsbeperking kunnen beroep doen op een ondersteuningspremie. Wil je graag ontdekken wat individueel maatwerk juist is? Bekijk de infographic.

Transitieperiode

Individueel maatwerk bouwt verder op de ervaringen van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE) en de maatwerkafdelingen (MWA) binnen de maatregel collectief maatwerk. Deze vier maatregelen worden geïntegreerd binnen het nieuwe beleidskader van individueel maatwerk. Bekijk de overgangsmaatregelen op de webpagina ‘Overgangsmaatregelen’.

Het uitvoeringsbesluit voorziet een transitieperiode tussen 1 januari en 30 juni 2023. Tijdens deze periode zorgen we samen voor een zorgzame overgang naar het nieuwe kader. Alle betrokken organisaties krijgen voldoende tijd om zich grondig voorbereiden op de overstap of op de eerste stappen in het kader van individueel maatwerk. Zo zorgen we samen voor een succesvolle start. Tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023 kan je nog steeds beroep doen op de ondersteuning van VOP, SINE, LDE en MWA. Vanaf 1 juli 2023 kan je een aanvraag voor individueel maatwerk indienen bij het Departement Werk en Sociale Economie. 

Volgende stappen

In het najaar organiseren we in overleg met verschillende stakeholders infosessies over het nieuwe kader en de overgangsmaatregelen. Meer informatie volgt in september 2022.

Heb je ondertussen nog vragen? Contacteer het Departement Werk en Sociale Economie via individueelmaatwerk@vlaanderen.be.