Laureaten oproep Blended Business Models

15 december 2020 - Laureaten oproep Blended Business Models bekend

Op 30 september 2020 werd de oproep Blended Business Models afgesloten.  Sociale economie-ondernemingen en reguliere ondernemingen gaan er samen innovatieve samenwerkingsverbanden aan.

Ondertussen zijn de 6 laureaten bekend.
Binnen het ontwikkelingsproces van een product of dienstverlening onderzoeken deze 6 samenwerkingsverbanden hoe ze op een innovatieve manier in een gezamelijk verdienmodel kunnen stappen.  Daarbij delen ze lasten en lusten en zijn gezamelijk verantwoordelijk voor de rendabiliteit van hun product of dienstverlening.

Wie zijn de laureaten?

Volgende 6 projecten gaan aan de slag:

 • VZW De Wroeter Maatwerkbedrijf (Verbindende bedrijfsevents met sociale impact)
  De promotor wil samen met de cooperatie '37 graden' formats voor bedrijfsevents ontwikkelen vanuit de mogelijkheden van hun medewerkers en locaties.
   
 • Bewerk (Knoopwerk-Kaliber)
  Het product Knoopwerk van de start-up Bewerk biedt een milieuvriendelijker alternatief voor de bouwsector aan. Zij zetten in op een circulair product dat ook handig kan gebruikt worden voor tijdelijke constructies en in stedelijke settings.
   
 • Pro Natura (ecogrondstoffenhandel)
  verwerking van organische reststromen zoals houtige biomassa tot ecogrondstoffen.
   
 • Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied (MENERVA)
  kan een tussentraject opzetten voor werkzoekenden om sneller in het NEC terecht te komen, met focus op de sectoren bouw en zorg.  De samenwerking zal ertoe leiden dat beide partijen betere doorverwijzingen kunnen doen en beter kunnen informeren/sensibiliseren over de mogelijkheden voor de kansengroepen.
   
 • Beschermde Werkplaats Antwerpen (KUNNIG - Studio AMA)

  Lokale korte waardeketen waarin gewerkt wordt met de materialen die voorhanden zijn, maar (nog) geen bestemming (meer) hebben. De afvalstromen binnen de textielindustrie zijn groot en circulaire confectie kan hier een mooi antwoord op bieden.

 • de Biehal (RestCyclage)
  Reststromen in kaart brengen van diverse ondernemingen op een industriezone in kader van afvalverwerking en circulaire economie. Deze reststromen worden onderzocht op hergebruik.

Vervolg?

Voorlopig starten de zes laureaten met het verkennen van hun partnerschap en het bepalen van hun strategie.

In een tweede fase zullen er uit deze zes projecten vijf gekozen worden die dit nieuwe verdienmodel verder kunnen vormgeven.