Nieuw ! Bestek ondersteuningsaanbod voor sociale ondernemersideeen

23 januari 2020 - Het Departement WSE lanceert een overheidsopdracht voor de ontwikkeling en uitrol van een ondersteuningsaanbod voor kandidaat-oprichters met een sociaal ondernemersidee.

We willen met deze opdracht begeleiding bieden aan (kandidaat-)ondernemers die aan een maatschappelijke uitdaging willen werken en sociale impact willen realiseren.

Doel

Het concrete doel is om een begeleidingsaanbod te ontwikkelen en uit te rollen waarbij de (kandidaat-)ondernemers ondersteuning krijgen bij de vertaling van een ondernemersidee in een ondernemingsplan, klaar voor de effectieve opstart.
Het aanbod is tweeledig via een basistraject en een acceleratietraject.

Begeleidingsaanbod

Het begeleidingsaanbod moet (kandidaat-)ondernemers versterken in de ontwikkeling van een economisch rendabele dienstverlening, door de opmaak van een ondernemingsplan.
Het aanbod moet ondernemers de mogelijkheden, opportuniteiten en uitdagingen tonen bij een effectieve opstart en groei van een sociale onderneming. Zulke uitdagingen manifesteren zich niet enkel op bedrijfseconomisch vlak, maar ook op vlak van de bredere werking, zoals vb.:

  • maatschappelijk verantwoord ondernemen en de betrokkenheid van stakeholders
  • het HR-beleid voor start-ups
  • de uitdagingen in de begeleiding van kansengroepen  als werknemer
  • de aanpassing van arbeidsprocessen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Interesse ?

Voor meer informatie kan je het bestek raadplegen op e-procurement.

Je kan je offerte indienen tot 31 maart 2020, 10 uur.