NIEUW: OPROEP INVESTERINGEN IN EEN DUURZAME EN GROENE MOBILITEIT IN DE SOCIALE ECONOMIE

23 december 2022 - De belangrijkste doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs (2015) is om met z’n allen ervoor te zorgen dat de temperatuurstijging ruim onder 2°C blijft (met als doel 1,5°C). De Europese Unie zal binnen dit akkoord tegen 2030 de emissies met minstens 40% verminderen. In Vlaanderen werd in het kader van deze Europese richtlijn een Vlaams actieplan 'Clean Power for Transport 2030' goedgekeurd dat de doorbraak van milieuvriendelijke wagens moet faciliteren.

Ook sociale-economiebedrijven kunnen hun steentje bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelen. Door in te zetten op de vergroening van het wagenpark dragen ze bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en zorgen ze voor een schone en duurzame energievoorziening voor de toekomst.

De Vlaamse regering maakt 9,781 miljoen euro vrij om sociale-economieondernemingen te stimuleren om de omslag te maken naar een duurzame en groene mobiliteit. Deze sluit beter aan op de levenskwaliteit en inzetbaarheid van de doelgroepmedewerkers én vermindert de ecologische voetafdruk van deze ondernemingen.

Met deze investeringssteun wil de Vlaamse overheid sociale-economieondernemingen die investeren in duurzame mobiliteit een duwtje in de rug geven én de omschakeling naar elektrische voertuigen bij deze bedrijven versnellen. Door elektrisch te rijden bouwen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af en kiezen we voor maximale energie-efficiëntie.

!!! Let op !!!! : dien je intentieverklaring ten laatste 30/12 in !

Belangrijke mededeling: je deelname aan de oproep zal enkel rechtsgeldig zijn als je uiterlijk op 30 december 2022 je intentie tot deelname aan de oproep ter kennis hebt bezorgd aan het Departement Werk en Sociale Economie.   

Je intentieverklaring is niet bindend, maar is wel strikt noodzakelijk om je latere aanvraag voor de oproep in te kunnen dienen!  

Subsidiesteun

De subsidiesteun bedraagt maximaal 65.000 euro per project voor investeringskosten.

De projecten hebben een looptijd van 18 maanden.

De subsidie valt onder de de-minimissteun.
De de-minimissteun wordt geregeld door de Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

Aanvragen

Je kan je aanvraag indienen vanaf woensdag 21 december 2022 tot vrijdag 28 april 2023 – 12.00 u.

Binnen deze oproep kan een subsidie verleend worden aan volgende sociale-economieondernemingen met een toegekend contingent van minstens 5 VTE:

  • Maatwerkbedrijven;
  • Maatwerkafdelingen;
  • Lokale diensteneconomie-ondernemingen;

Je kan je aanvraag voor deze oproepen indienen via de online applicatie PLATOS (zelfde applicatie voor managementadvies en innovatie-oproep).

Tip: Ga nog voor het indienen van je projectvoorstel na of je toegang hebt tot het WSE-loket om je aanvraag in te dienen! Indien je organisatie nog niet over gebruiksrechten beschikt, moet je deze eerst aanmaken. Lees hier meer over de gebruikersrechten.

Opgelet: Er is geen technische support voorzien tussen 26 december en 2 januari 2023.

Meer info

Meer info vind je in de handleiding en het planningssjabloon.