NIEUW: Oproep Strategische transformatie in de sociale economie

4 oktober 2021 - De sociale economie kan mee een antwoord bieden op de huidige arbeidsmarktuitdagingen. Door duurzame samenwerkingen met de reguliere economie zorgt de sociale economie voor een inclusieve arbeidsmarkt. De coronacrisis zette deze uitdagingen op scherp.

De Vlaamse regering maakt 10 miljoen euro vrij om strategische transformaties in sociale economie-ondernemingen te stimuleren, en zo sterker uit deze coronacrisis te komen. Dankzij deze transformaties en innovaties zullen LDE-ondernemingen, maatwerkafdelingen en maatwerkbedrijven inzetten op socio-economische opportuniteiten waaronder digitalisering, lokale productie, en vergroening. De focus ligt op de transitie naar nieuwe businessmodellen, de implementatie van hertekende productieprocessen, en versterkte samenwerkingsverbanden met de reguliere economie.

Subsidiesteun

De subsidiesteun bedraagt maximaal 200.000 euro per project voor loon-, werkings- en investeringskosten.

De projecten hebben een looptijd van 24 maanden.

De subsidie valt onder de Tijdelijke Kaderregeling van de Europese Unie.

Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 4 oktober 2021 t.e.m. 3 november 2021, 12u..

Binnen deze oproep kan een subsidie verleend worden aan:

  • Maatwerkbedrijven;
  • Maatwerkafdelingen;
  • Lokale diensteneconomie-ondernemingen;
  • Samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande ondernemingen onderling  en met reguliere bedrijven en/of derden (zoals vb. wetenschappelijke instellingen, …).

Je kan je aanvraag voor deze oproepen indienen via de online applicatie PLATOS (zelfde applicatie voor managementadvies en innovatie-oproep).

Tip: Ga nog voor het indienen van je projectvoorstel na of je toegang hebt tot het WSE-loket om je aanvraag in te dienen! Indien je organisatie nog niet over gebruiksrechten beschikt, moet je deze eerst aanmaken. Lees hier meer over de gebruikersrechten.

Opgelet: Er wordt geen technische support voorzien op 1 november (Allerheiligen) en 2 november (Allerzielen).

Meer info

De oproep kadert in het relanceplan Vlaamse Veerkracht en het VESOC-akkoord “Alle hens aan dek”. De oproep valt eveneens onder de Herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese unie (RRF).

Meer info vind je in de handleiding.