Ook in 2019 nieuwe zuurstof voor de sociale economie

16 oktober 2018 - Ook in 2019 voorziet Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans groeiruimte voor de sociale economie. Zo investeert ze 10 miljoen euro extra om nieuwe bijkomende tewerkstellingsplaatsen binnen het maatwerkdecreet mogelijk te maken. Daarnaast is 6 miljoen euro bijkomend budget vrijgemaakt voor nieuwe investeringen in de sociale economie.

Met deze nieuwe investeringen worden de eerdere inspanningen verdergezet om de sector te ondersteunen en te helpen uitbreiden. Zo werden in 2018 al 351 VTE nieuwe plaatsen toegekend aan de beschutte werkplaatsen en 149 VTE aan de sociale werkplaatsen.

In oktober 2018 werden ook 103 projecten goedgekeurd waarmee beschutte en sociale werkplaatsen investeren in duurzame werkomgevingen voor doelgroepwerknemers en duurzame mobiliteit. Hiervoor werd een budget van meer dan 5,6 miljoen euro vrijgemaakt.