Oproep Blended business models

1 juli 2020 - Op zoek naar diepgaande en innovatieve samenwerking tussen reguliere en sociale economie

Sociale economie-ondernemingen en reguliere ondernemingen die samen innovatieve samenwerkingsverbanden aangaan. Dat is wat het Departement Werk en Sociale Economie wil ondersteunen met de hulp van haar afdelingen ESF & Duurzaam Ondernemen enerzijds en Sociale Economie en Werkbaar Werk anderzijds.

Hoe diepgaand en innovatief samenwerken?

Door te experimenteren met blended business models waarbij het verdienmodel opgebouwd wordt door nuttige inbreng van de verschillende partners.
Het kan dan bv. gaan om het uitwisselen of delen van arbeidskrachten, expertise en productiemiddelen en waarbij de opbrengsten verdeeld worden. Partners hebben een aandeel in de winst of het verlies van het business model.
Einddoel is het implementeren van een gezamenlijke dienstverlening of het realiseren van een gezamenlijk product.

Meer informatie over de oproep?

Heb je interesse?
Meer informatie kan je vinden via deze link.

Of neem deel aan de digitale infosessie op 9 juli 2020.
Via deze link kan je deelnemen.