Oproep sociaal ondernemen - oprichting

8 februari 2019 - Heb je een project met maatschappelijke meerwaarde en wil je het vormgeven via de oprichting van een sociale onderneming? Is je ondernemingsplan klaar voor doorstart?

Dan kun je onder bepaalde voorwaarden een aanvraag indienen voor een financiële tussenkomst bij de opstart van je sociale onderneming.

Waarover gaat de oproep?

Met de oproep ondersteunen we starters in de opstartfase van een sociale onderneming. De beoogde sociale ondernemingen genereren een uitgesproken sociale impact, onder andere door de (indirecte) inschakeling van kansengroepen.

De projectvoorstellen dienen relevante informatie over het maatschappelijke nut en de concrete meerwaarden van het ondernemersidee op te leveren. Dit houdt onder meer ook een duidelijke omschrijving van de potentiële impact op tewerkstelling van mensen uit de kansengroepen.

Voor welke acties?

Alle relevante acties verbonden aan de opstart van de nieuwe sociale onderneming, kunnen worden opgenomen in het projectvoorstel. Zo is bijvoorbeeld advies met betrekking tot het opstellen van de statuten een subsidiabele kost.

Tijdens de subsidieperiode werken de projecten toe naar het neerleggen van de statuten in het Belgisch Staatsblad.  

Subsidie

De subsidie bedraagt 70 % van de aanvaarde projectkosten met een maximumsteun van 20.000 EUR.

Wil je meer info over de aanvraagprocedure?

Binnen het beschikbare krediet kan de oproep in 2019 meerdere keren opengesteld worden.

De kalender van de indieningsrondes (ter indicatie) ziet er als volgt uit:

Indieningsperiodes

Start projecten

1/1 – 31/3

1/6

1/4  - 30/6

1/9

1/7 – 30/9

1/12

1/10 – 31/12

1/3

Klik hier voor meer informatie over de oproep en de aanvraagprocedure.