Oproep sociaal ondernemen - oprichting

23 januari 2020 - Heb je een project met maatschappelijke meerwaarde en wil je het vormgeven via de oprichting van een sociale onderneming? Is je ondernemingsplan klaar voor de effectieve opstart?

Dan kun je onder bepaalde voorwaarden een aanvraag indienen voor een financiële tussenkomst bij de opstart van je sociale onderneming.

Waarover gaat de oproep?

Met de oproep ondersteunen we starters in de opstartfase van een sociale onderneming. De beoogde sociale ondernemingen genereren een uitgesproken sociale impact, onder andere door de (indirecte) inschakeling van kansengroepen.

De projectvoorstellen moeten relevante informatie over het maatschappelijke nut en de concrete meerwaarden van het ondernemersidee opleveren. Dit houdt onder meer een duidelijke omschrijving in van de potentiële impact op tewerkstelling van mensen uit de kansengroepen.

Voor welke acties?

Alle relevante acties verbonden aan de opstart van de nieuwe sociale onderneming, kunnen worden opgenomen in het projectvoorstel. Zo is bijvoorbeeld advies met betrekking tot het opstellen van de statuten een subsidiabele kost.

Tijdens de subsidieperiode werken de projecten toe naar het neerleggen van de statuten in het Belgisch Staatsblad.  

Subsidie

De subsidie bedraagt 70 % van de aanvaarde werkingskosten op basis van de voorgelegde begroting met een maximumsteun van 14.000 EUR per project. Daarnaast kan je een forfait van 6.000 EUR ontvangen als compensatie voor de tijdsinvestering om het project te realiseren.

Wil je meer info over de aanvraagprocedure?

Binnen het beschikbare krediet kan de oproep in 2020 meerdere keren opengesteld worden.

De kalender van de indieningsrondes (ter indicatie) ziet er als volgt uit:

Indieningsperiodes

Start projecten

24/1 – 31/3

1/6

1/4  - 30/6

1/9

1/7 – 30/9

1/12

1/10 – 31/12

1/3

Klik hier voor meer informatie over de oproep en de aanvraagprocedure.