SOCIALE ECONOMIE INNOVEERT: 12 INNOVATIEVE PROJECTEN GOEDGEKEURD

In deze snel veranderende economische context dwingen maatschappelijke, technologische en economische evoluties ondernemingen om blijvend na te denken over hun activiteiten en dienstverlening. Ondernemingen die innovatief en toekomstgericht aan de slag willen gaan kunnen elk kwartaal een projectvoorstel indienen bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Twaalf projectvoorstellen werden goedgekeurd in de vierde ronde van deze oproep “Innovatie in de sociale economie”. In totaal wordt 542.515,18 euro toegekend aan deze projecten om innovatief aan de slag te gaan. Deze bedrijven zullen een jaar lang werken aan het optimaliseren van hun processen of het aanboren van nieuwe markten door producten of dienstverlening te ontwikkelen.

We geven een kort overzicht van de projecten:

 

Fietsambassade Gent

De Fietsambassade Gent wil inzetten op circulaire economie door afgedankte fietsen te ontmantelen en in te zetten als  grondstof. Met de herbruikbare materialen wordt een nieuwe fietsen samengesteld.

De Winning

De Winning zet in op korte keten landbouw. Met dit project wil de promotor op zoek gaan naar de juiste strategie en de juiste producten om het concept 'van zaadje tot op het bord' goed in de markt te zetten.

Provincie Vlaams-Brabant

De provincie zet samen met haar partners in op de ontwikkeling van een online tool die matchmaking tussen sociale-economiebedrijven en hun potentiële klanten faciliteert. De applicatie zal zich spiegelen aan websites/apps waarbij je een beschikbare vakman in de buurt kan opsporen en op een snelle manier een offerte kan opvragen.

Lichtwerk

De promotor wenst light guide systems in de markt te introduceren. Door middel van deze digitale, assistieve technologie zijn werknemers in staat om complexe processen op eenvoudige wijze uit te voeren.

Weerwerk

Weerwerk lanceert met de middelen van deze oproep de productie van een draagtas gemaakt uit afgedankt reclamezeil.

Stad Gent

Stad Gent zal, samen met partners uit de sociale economie, inzetten op de ontwikkeling van een bouwmarkt voor gerecupereerd bouwmateriaal.

Natuur- en landschapszorg vzw

De organisatie wenst haar planning en registratie te optimaliseren met de ontwikkeling van een app. Opdrachten zullen in een applicatie door de klant worden ingegeven en beheerd op het terrein door de werknemers via dezelfde app. Zo kan de klant in real time de status van de werken kunnen opvolgen.

De Kringwinkel Antwerpen

De huidige Kringwinkel Antwerpen locatie en faciliteiten voldoen niet meer. Kringwinkel Antwerpen zoekt daarom een nieuwe site. De onderneming zal zich daarbij door een zeer brede haalbaarheidsstudie laten leiden. Men wil hierin nieuwe business opportuniteiten meenemen die breed geschetst worden ten opzichte van enkele relevante maatschappelijke tendensen als industrie 4.0, ketenbenadering in circulaire economie, samenwerking met start-ups, Fabrieken van de Toekomst...

Aksi

Het project Art@work van AKSI heeft als doelstelling om het bestaande aanbod van AKSI uit te breiden met een eigen productgamma aan kunstvoorwerpen, online te verkopen via een webshop en offline te verkopen in de streekwinkel van de Bottelarij in Ulbeek.

Posthof

Posthof wil werken aan zero waste broodbereidingen via dit project. Er is een enorm aanbod van oud-brood en de mogelijkheden tot verwerking bleven tot op heden beperkt.  Via de aankoop van een ‘verkruimel-machine’ kan brood ultrasnel vermalen tot een soort poeder.  Dat poeder wordt gebruikt als bloem, in specifiek ontwikkelde recepten

Alternatief

Het project van Alternatief, een samenwerkingsverband met verschillende lokale reguliere en partners uit de sociale economie, omvat het uitwerken van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Het samenwerkingsverband focust zich daarbij in eerste instantie op idea generation bij verschillende, lokaal verbonden, ondernemingen.

Sobo

Sobo wil inzetten op het wassen van herbruikbare bekers. Ze vatten dit niet op eigen houtje aan maar gaan samen aan de slag met verschillende andere ondernemingen om de afvalberg te verkleinen.

ZELF AAN DE SLAG GAAN?

Heb jij ook een idee of zin om binnen jouw onderneming, of samen met andere ondernemingen innovatief aan de slag te gaan. De tweede ronde van de oproep innovatie staat momenteel open tot 30 juni. Meer informatie alle oproepen.