Trendrapporten sociale economie

27 november 2018 - Welke kansen brengt de toekomst voor de sociale economie? Het Departement Werk en Sociale Economie liet vijf trends in evenveel studies onderzoeken.

De Vlaamse economie is continu in beweging en staat voor grote uitdagingen. Nieuwe technologieƫn en trends betekenen nieuwe mogelijkheden voor producten en diensten. Deze veranderingen bieden een specifieke uitdaging voor sociale-economieondernemingen en de tewerkstelling van kansengroepen. Welke trends zullen een grote impact hebben op onze jobs en onze ondernemingen? En welke opportuniteiten brengen ze met zich mee?

Het Departement Werk en Sociale Economie liet daarom, in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie, vijf grote trendonderzoeken uitvoeren. In die trendonderzoeken wordt telkens eerst een trend geduid, wordt het tewerkstellingspotentieel ervan tegen het voetlicht gehouden en wordt geschetst waar de trend kansen schept voor de sociale economie, en welke drempels er daarbij eventueel nog zijn.

De trendrapporten

Trendrapport maatschappelijke noden
      Lees de samenvatting van dit rapport.
      Consulteer het volledige onderzoeksrapport.

Trendrapport industrie
      Lees de samenvatting van dit rapport.
      Consulteer het volledige onderzoeksrapport.

Trendrapport e-commerce
      Lees de samenvatting van dit rapport.
      Consulteer het volledige onderzoeksrapport.

Trendrapport hernieuwbare energie
      Lees de samenvatting van dit rapport.
      Consulteer het volledige onderzoeksrapport.

Trendrapport circulaire economie
      
Consulteer het onderzoeksrapport.