Uitbreiding lokale regierol naar sociale economie en werk

14 maart 2022 - De Vlaamse regering verbreedt de bestaande regierol van de gemeenten op het vlak van sociale economie naar sociale economie én werk.

De Vlaamse regering keurde dat principieel goed.
Zo kan de Vlaamse overheid op het vlak van werk en sociale economie sterker samenwerken met de lokale regisseurs. Samen kunnen ze meer maatwerk leveren in een breder activeringsbeleid door in te spelen op de eigenheid van de subregio of stad en haar werkzoekenden, leefloners en niet-beroepsactieven.

Bovendien wordt het huidige budget van 2.225.000 euro vanaf 2023 opgetrokken tot 3.000.000 euro.

Huidige situatie

Op dit moment zijn er 238 gemeenten die de regierol op het vlak van de lokale sociale economie opnemen. Dit gebeurt ofwel in één van de 34 lokale regieverbanden (waarvan 10 met een centrumstad) ofwel apart (de 3 centrumsteden Antwerpen, Gent en Leuven).
Door de lokale sociale economie te bevorderen creëren deze gemeenten een maatschappelijke meerwaarde. Dit doen ze via de tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt én vaak ook via het faciliteren van aanvullende dienstverlening op de reguliere economie.

Maar sociale tewerkstelling van mensen gaat breder dan enkel de sociale economie.
We zien dan ook dat vele gemeenten en hun lokale regieverbanden hun lokale regierol nu al breder invullen. Zo organiseren ze ook andere ondersteunende acties voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kwetsbare werkzoekenden, bv. via wijkwerken, tijdelijke werkervaring, …

Met dit nieuw BVR wil de Vlaamse overheid de lokale regierol dan ook uitbreiden tot het bredere lokale werkgelegenheidsbeleid.

Nieuw BVR regierol van gemeenten

De Vlaamse regering wil op het vlak van werk en sociale economie een versterkte samenwerking met de lokale besturen realiseren. De lokale regisseurs hebben een coördinerende, netwerkende en beleidsondersteunende opdracht binnen hun lokaal regiegebied, een cluster van gemeenten en/of stad. Door hun nabijheid kunnen de lokale besturen meer maatwerk leveren in een breder activeringsbeleid, meer op maat van de subregio of stad en haar werkzoekenden, leefloners en niet- beroepsactieven.

Bovendien wordt het huidige budget van 2.225.000 euro vanaf 2023 opgetrokken tot 3.000.000 euro.

Verder verloop

De Vlaamse regering keurde op 4 februari 2022 principieel het besluit goed dat de regierol van de gemeenten op het vlak van sociale economie verbreedt tot een lokale regierol op het vlak van sociale economie én werk. Over dit ontwerp van besluit wordt nog advies ingewonnen van de SERV en VVSG. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Daarop volgend zal in 2022 een nieuwe oproep worden gelanceerd. De lokale besturen kunnen hierop voor de tweede helft van hun beleids- en bestuurscyclus (2023-2025) opnieuw intekenen en een regierol opnemen.