Samenwerken

Samen bereik je meer. Er zijn verschillende redenen om partnerschappen aan te gaan. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen door samenwerking kosten besparen, de kwaliteit van hun productieketen verhogen of – door kennis en expertise uit te wisselen – tot innovatieve en duurzame oplossingen komen op uiteenlopende vlakken.

De sociale economie en de reguliere bedrijfswereld staan ook niet tegenover mekaar, maar kunnen beschouwd worden als natuurlijke partners. Sociale economie biedt vaak een ideale oplossing voor bedrijven die basistaken willen uitbesteden, bijvoorbeeld via enclavecontracten of duurzame overheidsopdrachten. Maar samenwerking gaat ook verder dan de louter klant-leverancier relatie. Nieuwe samenwerkingsvormen kunnen een effectieve meerwaarde of win-win creëren voor de vele partijen. Zulke samenwerking kan in vele vormen ontstaan (vb. werkgeversgroeperingen), over diverse grenzen heen.

De Vlaamse Overheid stimuleert op vele vlakken de samenwerking tussen sociale (eonomie)ondernemingen onderling, en met reguliere ondernemingen. Dit om nieuwe nichemarkten te exploreren (zoals de zorgeconomie), doorstroom van medewerkers te faciliteren en expertise-uitwisseling te stimuleren.

Wil je graag aan de slag rond dit thema, maar vind je hier niet meteen de info of de gids die jij echt nodig hebt, laat het ons weten.