Lokale besturen

Lokale besturen spelen een belangrijke rol in het vormgeven van de sociale economie in hun gemeente. De krijtlijnen worden uitgezet door de Vlaamse overheid, maar er is uitdrukkelijk een rol voor verdere invulling weggelegd voor de lokale besturen.

Oproepen

Een drievoudige rol voor de lokale besturen

Het lokale bestuur als actor

Lokale besturen kunnen zelf initiatief nemen op het vlak van de...

Het lokale bestuur als regisseur

De Vlaamse overheid geeft de lokale besturen een regierol op het vlak...

Het lokale bestuur als klant

Als lokale overheid heb je een krachtig instrument voor sociale impact...

Premies

Subsidie voor regierol lokale sociale economie

Bij het bepalen en toekennen van de subsidie spelen drie factoren...

Tools

praktijkgids sociaal aankopen

Als overheid heb je met je aankoopbeleid een krachtige hefboom in handen...

Evaluatierapport regierol sociale economie

De Vlaamse overheid stimuleert en ondersteunt de lokale besturen om een...

meer info

Blijf op de hoogte

Blijf je graag op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de sociale...