Ondersteuningsdecreet

Op 8 februari 2012 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen goed. Het decreet stroomlijnt de ondersteuningsstructuur en stemt die af op de Europese regelgeving rond staatssteun. Het streeft naar een eenvoudige en efficiëntere ondersteuning van organisaties en ondernemingen die binnen de sociale economie werkzaam zijn.

De belangrijkste pijlers van het decreet zijn:

 • De oprichting van een commissie sociale economie in de schoot van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De commissie organiseert het overleg tussen de sociale partners, de sociale-economieondernemingen en de technisch deskundigen over beleidsmaatregelen op het vlak van de sociale economie.

Weet je graag wat er op de agenda van de commissie staat?
Je leest het hier.
 

 • Het organiseren van een collectieve dienstverlening voor sociale–economieondernemingen. Dat betekent onder meer het verstrekken van eerstelijnsinformatie over de sociale economie, het organiseren van opleidings- en uitwisselingstrajecten, kennisopbouw en zo meer.

De website socialeeconomie.be vervult hierin een belangrijke taak en informeert je zowel over de sociale economie, als over alle ondersteuning die wordt aangeboden. Je kan ook op de hoogte blijven via de nieuwsbrief of social media.
 

 • De mogelijkheid om financiële ondersteuning op maat toe te kennen. Het kan gaan om (1) een tegemoetkoming in de kosten van investeringen en kredieten of (2) het verschaffen van risicokapitaal.

Meer info over financiële ondersteuning krijg je hier.
 

 • Het toekennen van subsidies voor managementadvies. Daarmee kunnen sociale- economieondernemingen specifiek managementadvies inwinnen, bijvoorbeeld over strategisch bedrijfsmanagement of hr.

Meer lezen over managementadviezen.
 

 • De mogelijkheid om innovatieve ontwikkelingen te steunen. Daarbij gaat het om producten, processen en diensten ten behoeve van welbepaalde begunstigden.
   
 • het bevorderen van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen, steeds met het oog op welbepaalde begunstigden. Dat kan door mensen te sensibiliseren en door het sociaal ondernemen verder te ontwikkelen en uit te bouwen.
   
 • Het steunen van gemeenten die een regierol opnemen in de lokale sociale economie. De betrokken gemeenten ontwikkelen een beleidsvisie op sociale economie en faciliteren de samenwerking tussen de sociale en de reguliere economie. 

Meer lezen over de regierol sociale economie.
 

 • Het steunen van wetenschappelijk onderbouwde managementopleidingen inzake de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor informatie en inspiratie rond het ondersteuningsaanbod m.b.t. maatschappelijk verantwoord ondernemen kun je terecht op www.mvovlaanderen.be. MVO Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie. Het is een start- en ontmoetingsplaats voor iedereen die interesse heeft in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het initiatief bevat een ruim aanbod aan instrumenten en informatie waarmee organisaties MVO in de praktijk kunnen brengen, bijvoorbeeld met een MVO-scan.