Oproep tot deelname aan een proefproject voor samenwerking met de zorgsector rond doorstroomkansen

Ben je een sociale-economieonderneming en zie je kansen in een samenwerking met de zorgsector? Lijken één of meer van jouw doelgroepwerknemers jou geknipt om (op termijn) prima mee te draaien in een woonzorgcentrum of een ziekenhuis? Dan kan je deelnemen aan een proeftuin begeleid door Deloitte. Deloitte begeleidt in opdracht van de Vlaamse Overheid sociale-economieondernemingen in hun (startende) samenwerking met de zorgsector.

Wat houdt zo'n proeftuin in?

Deloitte begeleidt je bij het vinden van een goede match met één of meerdere woonzorgcentra of ziekenhuizen. Op maat van de behoeften van de betrokken partners wordt vervolgens een traject uitgestippeld.

Het traject bestaat uit vier stappen:

(1) Een opstartmeeting

(2) Begeleiding met oog op doorstroom van één of meerdere kandidaten (dit kan onder de vorm van begeleiding bij stages van doelgroepwerknemers, maar het kan ook gaan om juridische of commerciële ondersteuning)
Belangrijk om weten: doorheen dit traject begeleidt Deloitte jou als sociale economiebedrijf en je partnerorganisaties. De begeleiding van de doelgroepwerknerms zelf blijft in de eerste plaats de taak van zijn (doorstroom)begeleider.

(3) Een evaluatie.

(4) Nazorg.

Kom je in aanmerking?

Aan deze voorwaarden moet je voldoen om te kunnen deelnemen:

  • Je bent een maatwerkbedrijf of een LDE-organisatie.
  • Je bent geïnteresseerd in de zorgsector als toekomstig tewerkstellingskanaal voor doorstroomkandidaten en je wil investeren in een samenwerking met de zorgsector.
  • Je bent bereid om in het POP-plan van je doelgroepwerknemers aandacht te besteden aan de ondersteuning en ontwikkeling van specifieke competenties die noodzakelijk zijn om succesvol door te stromen naar de zorgsector.
  • Je bent gemotiveerd om één of meer van je doelgroepwerknemers te begeleiden in hun doorstroomtraject richting de zorgsector en hen na een positieve evaluatie te laten doorstromen.
  • Eén of meer van je doelgroepwerknemers willen graag tewerkgesteld worden in de zorgsector om daar logistieke taken uit te voeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om werk als keukenhulp, poetshulp of logistiek medewerker (opmaak bedden, rondbrengen bewoners,…). Een concreet takenpakket wordt uiteraard bekeken aan de hand van de openstaande vacatures van de zorgbedrijven.

Wat mag je verwachten in ruil voor je engagement?

Deloitte en Twinsight begeleiden jou doorheen je traject. Deze begeleiding is gratis.

Ze bestaat uit:

  • Ondersteuning bij het toegang vinden tot het zorgnetwerk in de regio en bij het vinden van een geschikte match met een zorginstelling.
  • Bemiddeling bij de concrete samenwerking: een stage, een specifieke casus of probleemstelling waar we samen aan willen werken met als doel creëren van duurzame tewerkstelling  voor doelgroepwerknemers.
  • Technische en juridische expertise rond doorstroom in de vorm van handige tools of persoonlijke begeleiding (vb. kennis van terbeschikkingstelling, maatwerkdecreet, stagecontracten, …).

Uiteraard is zo’n proeftuin voor jou een leerrijke ervaring en je bouwt expertise op die zowel jou als sociale-economieonderneming als je doelgroepwerknemers interessante en marktgerichte toekomstperspectieven kan bieden.

Wil je deelnemen of meer te weten komen?

Hier vind je meer info over de ESF-opdracht waarbinnen de proeftuinen kaderen.

Je kan ook meer info vragen of je aanmelden bij  Deloitte (jalbrecht@deloitte.com) of bij TwInsight (twinsight@outlook.be).

 

Lees meer over de stage van een doelgroepwerknemer van maatwerkbedrijf Ryhove in het kader van een proeftuin

Lees ons recente trendrapport over de opportuniteiten van een samenwerking tussen de sociale economie en de zorgsector