Praktijkevent "Krapte in de zorg- & welzijnssector: Inschrijven

22 november 2019

Les Ateliers des Tanneurs
Huidevettersstraat 60A, 1000 Brussel

Planning

09.00 – 09.30 uur Onthaal
09.30 – 10.45 uur

Plenaire sessie:

verwelkoming

"Zonder beperking kijken naar talent" – Lieven Detavernier, Directeur Mariënstede

"Inclusieve handen in de zorgsector" – Johan De Muynck, CEO Zorgbedrijf Antwerpen

"Zorg voor talent en welzijn!" – Lon Holtzer, Vlaams Zorgambassadeur

10.45 – 11.00 uur Break
11.00 – 12.00 uur Workshops sessie 1
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 14.00 uur Workshops sessie 2
14.00 – 14.15 uur Break
14.15 – 15.15 uur Workshops sessie 3
15.15 – 16.00 uur

Plenaire sessie:

Keynote "Innovatieve arbeidsorganisatie in de zorg" – Geert Van Hootegem, Directeur HIVA

Afsluiting

16.00 – 17.00 uur Receptie

Inhoud workshops

 • Inclusief jobdesign: Leer de mogelijkheden kennen van inclusief jobdesign via deze hands-on workshop. Door het anders inrichten van werkprocessen en het afsplitsen van de elementaire, ongeschoolde taken creer je ruimte voor gekwalificeerd personeel en ontstaat een nieuwe laagdrempelige functie die toegankelijk is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden uit de praktijk bieden inspriratie voor je eigen organisatie. Spreker: Wim Van Ammel - Verantwoordelijke I-Diverso
 • Nieuwe instroomkansen door de Erkenning van Verworven Competenties (EVC): Op zoek naar gekwalificeerde medewerkers? Als zorginstelling kan je met de nieuwe EVC regelgeving op termijn ook zelf kwalificaties uitreiken. Beleidsmedewerker Ariane Rober zal in deze workshop inzicht bieden in de recente wetgeving rond de Erkenning van Verworven Competenties (EVC) en beroepskwalificerende trajecten. Joeri Vancoillie van LDE-organisatie InZ gaat hiermee al aan de slag en ontwikkelt een kwalificatietraject voor zorgkundigen op maat van werknemers uit de Lokale DienstenEconomie. Sprekers: Ariane Rober - Beleidsmedewerker, Joeri Vancoillie - Directeur studiedienst en communicatie InZ
 • Zorgenclave Woonzorgcentrum: De nieuwe wetgeving voor Maatwerkbedrijven biedt heel wat kansen om flexibel samen te werken met zorg- en welzijnsorganisaties. Ontdek de mogelijkheden van een maatwerkenclave of maatwerkafdeling voor jouw organisatie. Maatwerkbedrijf De Ploeg hadden jarenlang een enclave binnen woonzorgcentrumHome Elisabeth in Sint-Truiden. Steven Vandebroek en Sarah Swinnen komen toelichten hoe ze dit samen hebben aangepakt. Sprekers: Bérénice Bianco – Projectadviseur DWSE, Leen Gilles – Projectadviseur DWSE, Steven Vandebroek - Directeur De Ploeg, Sarah Swinnen - Campusdirecteur WZC Home Elisabeth
 • Praktijk cleanroom AZ Turnhout: De ziekenhuisapotheek van AZ Turnhout werkt als eerste in Vlaanderen buiten de muren van het ziekenhuis. De cleanroom van Maatwerkbedrijf Amival voldoet aan de meest recente normen en bood een veilige en kwaliteitsvolle oplossing voor het plaatsgebrek in het ziekenhuis. Amival gaat samen met hun klanten op zoek naar manieren om hen te ontlasten zodat ze zich kunnen focussen op hun kerntaken. Ontdek hoe deze samenwerking tot stand kwam en zich steeds verder blijft uitbreiden. Sprekers: Jan Boeckx – Directeur Amival
 • Kansen samenwerking Ziekenhuissector & Sociale Economie - UZ Gent en Weerwerk: UZ Gent en Weerwerk zetten samen in op de inschakeling van medewerkers uit de sociale economie op de vloer van het ziekenhuis. Ze koppelen samen met consultingbureau Deloitte terug over hun ervaring tijdens hun pilootproject, geven inkijk in de geleerde lessen en lichten toe hoe structurele samenwerking tussen het UZ en Weerwerk op termijn moet leiden tot de instroom van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer. AZ Damiaan blikt terug op de samenwerking met Maatwerkbedrijf Oesterbank en toont hoe dit initiatief een van de bouwstenen is van haar maatschappelijk georiënteerd HR-beleid. Sprekers: Liesbeth Leplae - UZ Gent, Steffi Paelinck - Weerwerk
 • Instroom en retentiebeleid in zorg en welzijn: Talentoscoop Methodiek: Als je als werkgever in de zorg- en welzijnssector wakker ligt van niet ingevulde vacatures, medewerkers die niet goed meer functioneren of die uitvallen door ziekte, uw personeelskost en de complexiteit van ondersteuningsmaatregelen... dan is Talentoscoop iets voor jou. Talentoscoop vertrekt van uw noden als werkgever en gidst u door de rijke waaier van mogelijkheden voor de instroom en retentie van medewerkers. De Talentoscoop methodiek werd gepiloteerd in de social profit (woonzorgcentra - gehandicaptenzorg - gezinszorg) en werd positief gevalideerd door ESF Vlaanderen. Sprekers: Mieke Mertens - Verso, Patrick Ruppol - GTB, Bert Boone - Compaan
 • Ouderenzorg en sociale economie - Praktijk van WZC Toermalien - INZ en Senior Living Group - Ryhove: In deze workshop blikken woon- en zorgcentrum Toermalien en Senior Living Group terug op hun ervaring met het inschakelen van medewerkers uit de sociale economie op hun werkvloer. Samen met consultingbedrijf Deloitte dat in Vlaanderen pilootprojecten doorstroom sociale economie ondersteunde, zoomen ze in op de tewerkstellingsmogelijkheden in woon- en zorgcentra voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidmarkt en koppelen ze terug over de geleerde lessen van doorstroom sociale economie naar de zorgsector. Sprekers: Lieve De Clercq - Ryhove, Niels Seresia - Senior Living Group, Joeri Vancoillie - IN-Z

 • Tewerkstellingsinstrumenten: Flankerend overheidsbeleid en HR instrumenten: Welke tools en maatregelen kunnen jouw organisatie gericht ondersteunen bij de instroom van medewerkers uit sociale economie en mensen met een arbeidsbeperking in de zorg- en welzijnssector? Hoe kan je organisatie oog hebben voor diversiteit in haar (medewerkers)beleid? Welke concrete stappen kan je als organisatie ondernemen om deze diversiteit tot een meerwaarde te maken?
  Vivo en HR-wijs openen voor jou een waaier aan relevante beleidsinstrumenten, onmiddellijk inzetbare HR-tools en nuttige regelingen om van inclusieve instroom een succes te maken. Sprekers: Carine De Meester - VIVO, Fatma Qorlaza - VERSO

 • Toekomstige evoluties zorg & impact op werkgelegenheid: Toekomstverkenningen.  Hoeveel bijkomende jobs verwachten we in de komende jaren in de social profit? Welke profielen hebben we nodig en wat moet er gebeuren om deze te vinden? En wat is de impact van demografische, economische, technologische en andere omgevingsfactoren op onze arbeidsmarkt van morgen? Dirk Malfait en Wim Van Opstal van Verso lichten een tip van de sluier. Sprekers: Wim Van Opstal - Adviseur Ondernemerschap en innovatie VERSO, Dirk Malfait - Adviseur VERSO