Regelgeving

Het Vlaamse beleidskader voorziet binnen het bevoegdheidsdomein van de sociale economie heel wat financiĆ«le en andere ondersteuning voor sociaal ondernemerschap. Daar komt aardig wat regelgeving bij kijken. Een overzicht.

voor specifieke types bedrijven binnen de sociale economie

Er zijn binnen de sociale economie verschillende soorten bedrijven die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstellen. 

Elk van deze types van bedrijven heeft zijn eigen wettelijk kader. Zo is per maatregel vastgelegd voor welke doelgroepwerknemers de maatregel bedoeld is en welke loonpremie er voor hen of voor omkaderingspersoneel kan worden ontvangen.

Sinds 1 januari 2019 vervangt collectief maatwerk de regelgeving voor de beschutte en sociale werkplaatsen.

Wil je meer weten over deze maatregelen, volg de links: 

ter ondersteuning van de sociale economie

Naast de regelgeving die de werkvormen zelf vorm geeft en voorziet in een loonpremie voor de doelgroepwerknemers, zijn er nog een aantal manieren waarop de sociale-economiebedrijven en de sociale economie als sector worden ondersteund. Volgende zaken werden in regelgeving gegoten.

het ondersteuningsdecreet

Het Ondersteuningsdecreet vormt naast de regelgevingen rond Maatwerk (vanaf 2019) en de Lokale Diensteneconomie een derde grote regelgevende pijler voor de sociale economie. Het stroomlijnt verschillende vormen van ondersteuning.

Meer info over het Ondersteuningsdecreet.