Social entrepreneurship

Sommige ondernemers stellen de maatschappelijke of sociale winst voorop in hun activiteiten, naast de economische winst. Deze ondernemers werken dus marktgericht, en halen hun rendabiliteit uit de ‘markt’ om een sociale missie te realiseren. Zij worden vaak aangeduid met de Engelse benaming 'social entrepreneurs'.

Maatschappelijk doel voorop

De missie of het maatschappelijk hoofddoel van zo'n onderneming kan heel breed ingevuld worden. Centraal staat de ambitie om een maatschappelijke uitdaging aan te pakken en hiermee een maatschappelijke winst te genereren. Gezonde voedingsgewoonten stimuleren en gelijktijdig voedselverspilling tegengaan bijvoorbeeld. Of duurzame mobiliteit voorzien mét tewerkstelling van mensen die moeilijk werk vinden. Of de sociale cohesie verbeteren door eenzaamheid onder bejaarden te bestrijden.

De tewerkstelling van mensen die niet makkelijk aan werk raken kan heel vaak bij andere sociale doelen worden meegenomen. Soms is het ook de maatschappelijk hoofddoel op zichzelf. De erkende sociale-economiebedrijven (maatwerkbedrijven en de lokale diensteneconomie) maken deel uit van deze groep van sociale ondernemingen voor wie de tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking de eerste en voornaamste doelstelling vormt.

Sociale innovatie vormgeven als startende onderneming

'Social entrepreneurship' is een wereldwijd groeiend fenomeen. Ondernemers nemen steeds vaker een sociale uitdaging als uitgangspunt om hun businessmodel rond te bouwen. Social entrepreneurs zijn sterk in het vinden van een 'sociaal gat in de markt': ze zijn vaak sociale innovatoren bij uitstek. De creativiteit die daarvoor noodzakelijk is, wenden ze dikwijls ook aan om zich niet te beperken tot dat ene maatschappelijke hoofddoel, maar ook waar ze kunnen nog andere maatschappelijke opportuniteiten mee te pikken.

Het vergt heel wat creatieve ondernemingszin om het evenwicht te vinden tussen de sociale én economische doelstellingen. De Vlaamse Overheid biedt ondersteuning aan sociale ondernemers via het ondersteuningsdecreet. Er worden geregeld subsidieoproepen uitgeschreven om sociale ondernemers te ondersteunen bij hun opstart of bij innoverende activiteiten. Hou daarvoor de oproepen in de gaten, of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Ook de Sociale Innovatiefabriek biedt ondersteuning. Zij heeft als missie om sociale innovatie in Vlaanderen te stimuleren door te ondernemers informeren, te enthousiasmeren, te activeren en te begeleiden.