Subsidie voor regierol lokale sociale economie

Bij het bepalen en toekennen van de subsidie spelen drie factoren een rol: het inwoneraantal, de aanwezigheid van een centrumstad en de gemiddelde werkloosheidsgraad. De laatste twee factoren bepalen de ranking wanneer de jaarlijks goedgekeurde begroting niet toelaat om alle aanvragen te honoreren.

(1) Het aantal inwoners bepaalt de hoogte van de subsidie.

Aantal inwoners per samenwerkingsverband
(van gemeenten en/of OCMW-verenigingen en/of een centrumstad)
Subsidiebedrag

Centrumsteden tot 80.000 inwoners

Samenwerkingsverbanden zonder centrumstad met 60.000 tot 80.000 inwoners

25.000 euro
80.000 tot 150.000 inwoners 50.000 euro
150.000 tot 220.000 inwoners 75.000 euro
220.000 tot 290.000 inwoners 100.000 euro
290.000 tot 360.000 inwoners 125.000 euro
360.000 tot 430.000 inwoners 150.000 euro
430.000 tot 500.000 inwoners 175.000 euro
meer dan 500.000 inwoners 200.000 euro

Daarbij geldt dat een centrumstad in een samenwerkingsverband hooguit 50.000 euro meer kan krijgen dan het bedrag waarop ze in haar eentje aanspraak zou kunnen maken. Als er geen centrumstad betrokken is, bedraagt de subsidie maximaal 50.000 euro.

(2) De betrokkenheid van een centrumstad en de werkloosheidsgraad bepalen de ranking.

Als er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om aan alle aanvragen tegemoet te komen, worden de middelen als volgt toegekend:

  1. Eerst aan de samenwerkingsverbanden waarin een centrumstad betrokken is.
  2. Daarna aan de resterende samenwerkingsverbanden volgens gebied met de hoogste gemiddelde werkloosheidsgraad.