Activiteitencoöperaties

Een activiteitencoöperatie helpt werkzoekenden die met een eigen zaak willen beginnen en biedt hen de nodige begeleiding en coaching, zowel individueel als collectief. Activiteitencoöperaties zijn uniek door het veilige kader dat ze bieden: kandidaat-ondernemers kunnen hun zaak opstarten en uittesten onder de vleugels van de organisatie, terwijl ze hun werklozenstatuut en eventuele uitkering behouden.

Voordelen van een activiteitencoöperatie

  • De starter mag de juridische structuur en het ondernemingsnummer van de coöperatie gebruiken. De activiteitencoöperatie factureert in naam van de starter en verzekert de administratie van zijn/haar project. De ondernemer krijgt informatie over zijn inkomsten en uitgaven en analyseert die samen met zijn begeleider.
  • De activiteitencoöperatie biedt een veilige start: uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en leefloners behouden hun uitkering tijdens de opstartfase, met een maximum van 18 maanden. Als hun project niet lukt, behouden ze hun rechten op werkloosheid en leefloon.
  • De kandidaat-ondernemers profiteren van de groepsdynamiek door de gezamenlijke workshops die geregeld georganiseerd worden met andere kandidaat-ondernemers en van de geïndividualiseerde coaching en begeleiding door professionals.
  • De activiteitencoöperatie biedt een reeks vormingssessies en uitwisselingen aan, waardoor de kandidaat-ondernemers sneller vooruitgang boeken. Met de individuele coaching kan ze ook sneller inspelen op specifieke noden van de kandidaat-ondernemer.

Waar vind je een activiteitencoöperatie?

Er zijn vijf provinciale activiteitencoöperaties in Vlaanderen, die erkend zijn en gesubsidieerd worden door de Vlaamse minister van Sociale Economie. De vijf coöperaties werken samen onder de naam Starterslabo.

Als je in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest woont, kan je terecht bij JobYourself, de vzw die de Brusselse activiteitencoöperaties ondersteunt.

Meer info

  • over Starterslabo vind je hier
  • over regelgeving RVA vind je hier