jongeren van Brake-out aan het werk

Ondersteuning voor jou als sociale onderneming

Sociale ondernemers stellen de maatschappelijke of sociale winst voorop in hun activiteiten, naast de economische winst. Denk maar aan uitdagingen als sociale tewerkstelling, armoede, klimaattransitie, betaalbaar wonen of circulaire oplossingen. Als sociale ondernemer werk je marktgericht, en haal je rendabiliteit uit de ‘markt’ om een sociale missie te realiseren, vaak vanuit vernieuwende oplossingen. Het unieke ondernemingsmodel (en risico’s) brengt ook specifieke noden aan maatgerichte gerichte ondersteuning mee. 

Nuttige ondersteuning voor jou als sociale onderneming:

Oproepen