Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ook als sociale ondernemer kan je met maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) aan de slag. Mvo is ook wel bekend als duurzaam ondernemen.
Als sociaal ondernemer kan je negatieve effecten hebben en die met mvo bijsturen. Je kan ook bijdragen aan andere maatschappelijke uitdagingen dan de missie van jouw sociale onderneming.

Wat is mvo?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) houdt in dat organisaties aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun activiteiten en kernstrategie integreren. Dat doen ze in nauwe samenwerking met hun stakeholders om:

  • zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor hun eigenaars/aandeelhouders en voor hun andere stakeholders en de samenleving als geheel
  • mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen.

Kenniscentrum MVO Vlaanderen

MVO Vlaanderen is het kenniscentrum voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van de Vlaamse overheid. Het inspireert en informeert over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De website mvovlaanderen.be is een start- en ontmoetingsplaats voor iedereen met een interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen. De site bevat een ruim aanbod aan instrumenten, waaronder duurzaamheidsverslaggeving of de mvo-scan, en informatie over verschillende thema’s met als doel organisaties te helpen om mvo in de praktijk om te zetten.

Vind ondersteuning bij duurzaam ondernemen op mvovlaanderen.be.