Publicaties

Hier vind je een overzicht van publicaties die interessant voor je kunnen zijn:

Blended business models

Doorstroomgids

Evaluatierapport regierol Sociale Economie

Haalbaarheidsonderzoek sociale economie en schoolgebouwen

Jaarrapporten Sociale Economie

Sinds 2020 wordt er geen jaarrapport Sociale Economie meer gepubliceerd, maar vind je alle relevante cijfers terug in het dashboard sociale economie.

Praktijkgids sociaal aankopen

Trendonderzoeken Sociale Economie

Trendstudie maatschappelijke noden

Trendstudie industriële noden

Trendstudie e-commerce

Trendstudie hernieuwbare energie

Trendstudie circulaire economie