Europees voorzitterschap

Van 1 januari tot 30 juni 2024 neemt België het roterend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op. Ook Vlaanderen speelt daarin een belangrijke rol en grijpt het EU-voorzitterschap aan als een kans om de Vlaamse belangenbehartiging binnen de EU te versterken.

Onze Vlaamse sociale economie is er een om trots op te zijn. Het EU-voorzitterschap is dan ook hét moment om ons moderne, dynamische, inclusieve, tolerante en duurzame werk te laten zien en om ons te laten inspireren door wat er binnen de sociale economie in de rest van de Europese Unie allemaal beweegt.

Herbeleef de Europese meeting Sociale Economie

Op maandag 12 en dinsdag 13 februari 2024 kwamen meer dan 600 sociale ondernemers, experten, wetenschappers, beleidsmakers en andere belanghebbenden uit de Europese Unie, België en Vlaanderen samen in Luik voor de Europese Meeting Sociale Economie. Deze tweedaagse bijeenkomst bood een unieke gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en samen te werken aan een groenere, meer digitale en inclusieve toekomst. Herbeleef de meeting samen met ons via enkele leuke sfeerbeelden en een uitgebreid verslag.

Het programma en de line-up

  • plenaire sessies
  • workshops
  • ronde tafelgesprekken
  • bezoeken aan sociale economie bedrijven in Luik en Vlaanderen
  • een standenmarkt, ofwel het ‘Sociale Economie dorp’, overzichtelijk onderverdeeld in de drie transities
  • verschillende netwerkmogelijkheden en een afterwork drink

Wat is de Raad van de EU?

De Raad van de Europese Unie speelt een essentiële rol in de besluitvorming van de EU. Hier wordt EU-wetgeving, voorstellen op initiatief van de Europese Commissie, onderhandeld en vastgelegd, samen met het Europees Parlement. Daarnaast coördineert de Raad het EU-beleid, ontwikkelt het buitenland- en veiligheidsbeleid van de EU en sluit de Raad overeenkomsten tussen de EU en andere landen en internationale organisaties. Ten slotte legt de Raad de jaarlijkse EU-begroting vast, samen met het Europees Parlement.

De Raad bestaat uit de ministers van de 27 lidstaten van de Europese Unie. Welke ministers naar een Raadszitting komen, hangt af van hun portefeuille (bijvoorbeeld de ministers van Werk en Sociale economie). De lidstaten zijn beurtelings voorzitter, telkens voor een termijn van zes maanden. We zijn dus maar eens in de 13,5 jaar voorzitter, de laatste keer was dat in 2010. De voorzittende lidstaat leidt de vergaderingen op de verschillende niveaus en treedt op als neutrale bemiddelaar om tot compromissen te komen.

Per thema bestaan er Raadsformaties waarin de vakministers zetelen. Voor werkgelegenheid en sociale zaken is dit de EPSCO Raad (Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volks­gezondheid en Consumenten­zaken). Voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid zal minister Dermagne de Raad voorzitten.

Het voorzitterschap van de Raad verzekert 4 zaken:

  • continuïteit van de EU-agenda
  • degelijke wetgeving
  • samenwerking tussen de lidstaten
  • samenwerking en coördinatie met de andere EU-instellingen

Om de continuïteit te bewaren, werken de 3 lidstaten die opeenvolgend het voorzitterschap bekleden nauw samen. Deze samenwerkingen worden trio’s genoemd. Het huidige triovoorzitterschap is Spanje (2de helft 2023), België (1ste helft 2024) en Hongarije (2de helft 2024).

Tot februari kunnen onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie doorgaan. We hebben dus een korte periode om de dossiers af te werken die nog op de onderhandelingstafel liggen.

De rol van ons departement tijdens het voorzitterschap

Een voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseren vergt uiteraard wel wat werk. Vandaag zijn heel wat collega’s in de weer met de inhoudelijke en operationele voorbereidingen. Dat gaat verder dan het voorzitten van de Raad van de EU. De thema’s en voorstellen die daar op tafel komen, worden eerst grondig voorbereid binnen raadswerkgroepen. Dat zijn vergaderingen met ambtenaren uit iedere lidstaat, voorgezeten door de lidstaat die voorzitter is.

Al jaren volgt het Departement WSE het Europees beleid op en trachten we een zo groot mogelijke invloed uit te oefenen via de vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de Europese Unie. Gedurende 6 maanden zit België alle vergaderingen voor op alle niveaus, en heeft ons land de verantwoordelijkheid om de dossiers die nog op de EU-tafel liggen te onderhandelen met de andere lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het Departement WSE werkt mee aan verschillende dossiers zoals coördinatie sociale zekerheid, de Net Zero Industry Act, de EU Talent Pool of een te verwachten initiatief rond stages.

Om onze inhoudelijke prioriteiten extra kracht bij te zetten, organiseren we tijdens het Belgische EU-voorzitterschap ook heel wat evenementen waar er aandacht wordt besteed aan belangrijke thema’s. Daar kunnen beleidsmakers, sectorspelers en deskundigen uit heel Europa kennismaken met onze troeven en expertise, inspiratie opdoen en in dialoog gaan met elkaar. Vanuit het departement WSE zijn we volop bezig met de co-organisatie van de Europese meeting sociale economie, op 12 en 13 februari in Luik, de slotbijeenkomst van de coördinatoren van het Europees Jaar van de Vaardigheden en de bijdrage aan de conferentie levenslang leren.