'Blended business models': toolbox

Sociale economie-bedrijven en reguliere ondernemingen samen innovatieve samenwerkingsverbanden laten aangaan: dat is het doel van blended business models.

Via een Europese oproep werden de experimenten voor nieuwe producten of diensten intensief begeleid.
Dit resulteerde in enkele concrete cases en een toolbox waarmee je zelf aan de slag kan gaan om dit model in de praktijk te brengen.

 

Wat zijn blended business models?

schema Blended Business Models

Bij blended business models wordt het verdienmodel opgebouwd uit de nuttige inbreng van de verschillende partners, zoals het uitwisselen en delen van arbeidskrachten, expertise en productiemiddelen. Daarbij worden de lasten en lusten verdeeld. De ondernemingen hebben ook een gedeelde eindverantwoordelijkheid in het verdienmodel.

Studie Deloitte

Studiebureau Deloitte begeleidde in opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie en Europa WSE de deelnemende partners tijdens hun traject.

In onderstaande samenvatting vind je een beknopt overzicht van de potentiële spanningsvelden en een pad naar een succesvol blended business model.

In het finale rapport hieronder gaat Deloitte dieper in op: de definitie van een blended business model, toelichting van het actieonderzoek, de uitkomst van het actieonderzoek, conclusies en tenslotte de vertaling naar de praktijk.

4 uitgewerkte cases

4 partnerschappen gingen intensief aan de slag en werkten een blended business model uit voor een nieuw product of een nieuwe dienstverlening.

  • Maatwerkbedrijf De Wroeter en coöperatie 37 graden organiseren samen verrassende teambuildingactiviteiten onder de naam 'Goeddoeners'.
  • Knoopwerk en maatwerkbedrijf Kaliber brengen samen een volledig circulair houtskeletbouwsysteem op de markt.
  • BLM en QJobs werken als sociale makelaar samen aan een tussentraject voor werkzoekenden in de sectoren bouw en zorg.
  • Pro Natura en ILvA werken samen aan een eco-grondstoffen hub.

Je vindt hun eindrapporten hieronder.

Templates om zelf mee aan de slag te gaan

Op basis van deze ervaringen ontwikkelde het Departement Werk en Sociale Economie in samenwerking met Europa WSE een aantal instrumenten voor ondernemingen die een Blended Business Model willen uitwerken. Zo wordt het proces dat ondernemingen moeten doorlopen toegelicht, en zijn er modellen en blauwdrukken, zoals een samenwerkingsovereenkomst, waar ondernemingen direct mee aan de slag kunnen gaan. Ook omgaan met verschillende visies tussen partners bij het bepalen van promotiecampagnes, waardecreatie en winstmarges komen aan bod. Verder zijn er templates om de nieuwe waardeketen en het verdienmodel in kaart te brengen en is er aandacht voor uitbreidings- en groeimogelijkheden.