Trividend

Trividend cv is het erkende Vlaamse participatiefonds voor de sociale economie. Het werd opgericht in 2001 als een publiek-private samenwerking tussen de overheid, private partners en actoren uit de sociale economie.

Trividend versterkt sociale en circulaire ondernemers via geld en tijd. Geld in de vorm van achtergestelde leningen aan verlaagde intrestvoet (via steun van de Vlaamse overheid) en risicodragend kapitaal. Tijd in de vorm van begeleiding, ondersteuning en opvolging. Ze beoogt hiermee voornamelijk een maatschappelijk rendement.

Dankzij de steun van de Vlaamse overheid kan Trividend aantrekkelijke voorwaarden bieden voor risicokapitaal. Voor bedrijven uit de sociale economie is er een aanbod van achtergestelde leningen met cofinanciering van het Sociaal Investeringsfonds (SIFO), met rentevoeten vanaf 3%.

Sinds 2017 beheert Trividend ook een apart fonds in samenwerking met de Provincie Antwerpen.

Wie komt in aanmerking?

Trividend investeert primair in bedrijven die tewerkstelling creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doen dit in eigen beheer of in samenwerking met een maatwerkbedrijf.

Daarnaast investeert Trividend ook in andere impactgedreven ondernemingen, met een focus op circulaire economie of schaalbare sociale innovatie. En dit vanaf het moment dat een product of dienst een eerste validatie door de markt kan aantonen.

Trividend is partner voor kleine en middelgrote vennootschappen en vzw’s die opstarten, voor een groeifase staan of na een moeilijke periode kapitaal nodig hebben om de verdere uitbouw van hun onderneming te verstevigen (werkkapitaal).

Voor Trividend Provincie Antwerpen moet de beoogde activiteit plaatsvinden in de Provincie Antwerpen en moet de toegekende investeringssteun aan bepaalde doelstellingen voldoen.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden?

Trividend investeert bij voorkeur bedragen tussen € 50.000 en € 150.000. Dit kan via:

  • een achtergestelde lening: bij een achtergestelde lening ligt de looptijd tussen 4 en 10 jaar (meestal 5 tot 6 jaar), waarbij er een intrestvoet wordt gehanteerd van 3% tot 8% per jaar. Bij leningen waarbij SIFO co-financiert, kan het maximumbedrag oplopen tot € 450.000
  • een converteerbare achtergestelde lening als er potentieel is tot substantiële financiële meerwaarde
  • een kapitaalparticipatie: steeds via een minderheidsparticipatie met een exithorizon van 5 tot 6 jaar, waarbij er gestreefd wordt naar een meerwaarde van 6% per jaar
  • een achtergestelde bullet-lening: een lening waarbij het kapitaal aan het einde van de looptijd (5 tot 6 jaar) terugbetaald wordt, waarbij er een intrestvoet wordt gehanteerd vanaf 5% per jaar.

Trividend Provincie Antwerpen biedt enkel achtergestelde leningen aan, met bedragen tot € 50.000. De kost voor de klant beperkt zich tot een eenmalige adviesvergoeding. Verder is het krediet renteloos.

De-minimis

Investeringen vanuit Trividend met cofinanciering van SIFO of borg van Waarborgbeheer NV vallen onder de de-minimisverordening. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.

Begeleiding en impactmeting

Naast de rol van financier vervult Trividend de rol van verbinder. Realisatie van grote impact vereist het bundelen van veel krachten. Het goede nieuws is dat het ecosysteem van impactfinanciers én ondersteuners van impact ondernemers gestaag groeit. Trividend zorgt voor warme introducties, organiseert events en adviesraden om het hele ecosysteem samen te brengen: een strategie die werkt.

Als klant stap je mee in het ImpacT²-traject, waarbij Trividend ondersteuning biedt in het formuleren van een impactstrategie. Tijdens het traject bepalen de klant en Trividend samen de KPI’s waarop de maatschappelijke impact zal uitgedaagd en gemonitord worden. Bijkomend meet Trividend hiermee de impact op fondsniveau.

Adviesraad Sociaal Ondernemen

Heb je een sociaal ondernemingsidee, maar weet je nog niet goed waar naartoe? Dan kan je zeker komen pitchen op de Adviesraad Sociaal Ondernemen, waarvan Trividend deel uitmaakt. De adviesraad bestaat uit experten in verschillende domeinen en ze helpen je heel graag op weg met de opstart van jouw businessidee. Ze stellen hierbij hun ervaring, kennis en netwerk ter beschikking.

Meer info: www.trividend.be