Cofinanciering door SIFO: Tijdens de coronacrisis geven we de sociale economie extra ademruimte

Sociale-economiebedrijven kunnen met hun kredietvraag niet altijd terecht bij klassieke banken. Het Sociaal Investeringsfonds biedt een oplossing: door bij te dragen aan goedkopere kredieten bouwt het aan de tewerkstelling in de sociale economie.

Het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) werd in opdracht van de Vlaamse Overheid opgericht als onderdeel van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Samen met verschillende partners en de overheid financiert die openbare investeringsmaatschappij projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

Petra Geerdens, hoofd backoffice en dienstverlening bij PMV: “In 2008 was de sociale-economiesector op zoek naar financiële middelen aan voordeligere tarieven dan er op dat ogenblik beschikbaar waren via klassieke bankfinanciering. De Vlaamse Regering ging op die vraag in door het SIFO op te richten.”

Cofinanciering

Het resultaat is een enveloppe aan middelen gereserveerd voor de cofinanciering van organisaties actief binnen of sterk gelinkt aan de sociale economie. Het SIFO vult maximaal twee derde van de kredietbehoefte in, het overige aandeel wordt gedragen door de erkende financiers Hefboom en Trividend.

“Beide organisaties hebben binnen de sector een sterk netwerk uitgebouwd en bezitten voldoende middelen en slagkracht om als cofinancier op te treden”, legt Geerdens uit. “Wie een krediet nodig heeft, neemt met een van hen contact op. Zij voeren een eerste screening uit en spelen in het geval van een positieve evaluatie de vraag aan ons door.”

Duurzaam karakter

Naast voldoende terugbetalingscapaciteit, moet voor de organisatie die om een krediet vraagt tewerkstelling primeren boven kapitaal. Bovendien hebben de activiteiten van de aanvragers vaak een duurzaam karakter.

Toch hoeft het niet noodzakelijk om typische sociale-economie-ondernemingen zoals maatwerkbedrijven te gaan. Ook een sterke link ermee is voldoende. “Onlangs cofinancierden we bijvoorbeeld een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van elektrische fietsen aan bedrijven en organisaties. Voor de montage van de fietsen werken ze op een structurele wijze samen met een maatwerkbedrijf dat daarvoor een dertigtal mensen tewerkstelt”, zegt Geerdens.

Crowdfunding

Momenteel behoren enkel Hefboom en Trividend tot de erkende instellingen van het SIFO, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. Geerdens: “De laatste jaren zien we het financiële landschap uitbreiden met andere initiatieven, zoals crowdfunding. Sommige van die initiatieven zetten specifiek in op de sociale economie. Vandaag bekijken we hoe we onze samenwerkingsovereenkomst kunnen uitbreiden zodat we ook dergelijke organisaties kunnen erkennen.”

Ook de coronacrisis dwong het SIFO om zichzelf heruit te vinden. “We timmerden al snel aan maatregelen om de sociale economie in Vlaanderen extra ademruimte te geven. Zo bieden we sociale-economiebedrijven een kapitaaluitstel van zes maanden aan. Daarnaast merken we dat er bij de heropstart een bijkomende nood is aan werkingskapitaal. Daarom hebben we een voorstel op tafel liggen voor een ‘herstelkrediet corona’. Bedrijven die door de coronacrisis aantoonbare hinder ondervinden, komen in aanmerking voor een krediet met een nog gunstiger tarief: het aandeel van het SIFO kan dan maximaal 75 procent van de cofinanciering bedragen.”