Hefboom: Wij zijn een pionier in impactinvestering

Als erkende financier verleent Hefboom al 35 jaar kredieten aan sociale ondernemingen zoals maatwerkbedrijven en organisaties actief in welzijn, de zorg en gelijke kansen. Piet Callens van Hefboom: “Wat onze aandeelhouders en klanten verbindt, is dat ze een positieve maatschappelijke impact belangrijker vinden dan financieel rendement.”

Impactinvesteringen (meerjarige leningen aan sociale organisaties voor projecten die een maatschappelijke uitdaging aanpakken) winnen steeds meer aan belang en populariteit. Hefboom doet dat al sinds 1985, toen enkele actoren uit de armoedebestrijding en sociale economie besloten om nieuwe initiatieven in de sector te financieren aan lagere rentevoeten. “In die onzekere tijden zorgden zij toch voor een groei in de sociale economie”, zegt Piet Callens. “Vandaag is Hefboom uitgegroeid tot een coöperatie die naast financiering ook advies en administratieve diensten verleent aan organisaties die zich inzetten voor het algemene maatschappelijke belang.”

Rente herinvesteren

De coöperatieve vennootschap Hefboom vormt een brug tussen aandeelhouders enerzijds en organisaties op zoek naar middelen anderzijds. De coöperanten zijn voor 80 procent particulieren. De overige 20 procent bestaat uit middenveldorganisaties, financiële groepen, werknemers- en werkgeversorganisaties, de Koning Boudewijnstichting en spelers uit de sociale economie. Callens: “Als aandeelhouders van Hefboom verkiezen ze impact boven financieel rendement. Onze klanten weten dat wat ze lenen, afkomstig is van particulieren en organisaties die sociale en duurzame impact vooropstellen. Bovendien wordt de rente die ze betalen integraal geherinvesteerd in sociale en duurzame projecten. Daarnaast kunnen klanten rekenen op onze kennis van de socialprofitsector .”

Hefboomeffect

Al sinds het ontstaan van de coöperatieve vennootschap verleent Hefboom kredieten aan maatwerkbedrijven en leer- en werkervaringsprojecten. Zo verleende Hefboom een overbruggingskrediet aan de vzw TWERK, die mensen met autisme zinvol werk en loon naar werken geeft. Daarvoor krijgt het als erkende financier ‘trekkingsrechten’ van het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) van Participatiemaatschappij Vlaanderen. “Als wij een krediet geven aan een organisatie die inzet op sociale tewerkstelling, dan komt twee derde van die middelen uit het SIFO en één derde van onze eigen investeerders”, legt Callens uit. “Dankzij die cofinanciering kunnen we grotere bedragen investeren, meer kredieten verschaffen en risicovollere dossiers financieren. Een hefboomeffect, dus.”

Meer dan sociale tewerkstelling

Op die manier slaagt Hefboom erin om de Vlaamse sociale economie jaarlijks met een honderdtal tewerkstellingsplaatsen te doen groeien of te bestendigen. “Toch zijn sociale ondernemingen voor ons meer dan dat: ze bieden een duurzaam antwoord op een maatschappelijk probleem en hebben ook zelf een sociale werking. Bij ons kunnen daarom ook organisaties en bedrijven zoals sociale verhuurkantoren, kringwinkels, inclusieve cohousingprojecten, organisaties actief in de jeugd- en gehandicaptenzorg, maar evenzeer ecologische initiatieven zoals bijvoorbeeld biolandbouwprojecten aankloppen”, zegt Callens. “De laatste twee jaar hebben we van de Vlaamse overheid bovendien de opdracht gekregen om een financieringsinstrumentarium uit te bouwen voor de cultuursector.”

Hefboom verleent ook microkredieten aan (kandidaat-)ondernemers die met hun vraag niet binnen het reguliere financieringscircuit terecht kunnen. Callens: “Die klanten zijn niet zozeer spelers uit de sociale en duurzame economie. In dit geval spelen wij een sociale rol. We verlenen immers kredieten aan ondernemers die niet bij een bank terecht kunnen omdat ze onvoldoende middelen hebben of ooit een faillissement hebben gehad. Op die manier creëren we tewerkstelling en vaak ook een uitweg uit kansarmoede. Mensen aan wie we een microkrediet hebben verleend, zijn ons dankbaar omdat wij in hen geloofden. Zo zorgen we niet alleen voor meer tewerkstelling, maar ook voor een positief zelfbeeld.”