Arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie

Arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie (AMA WSE) zijn onbetaalde activiteiten waarmee deelnemers de latente functies van arbeid, zoals zingeving en structuur, kunnen ervaren. Via begeleiding worden er drempels afgebouwd op cognitief, medisch, psychisch, psychiatrisch of sociaal. Hierdoor kunnen de deelnemers na afloop van hun traject starten in een maatwerkbedrijf of in het normale economische circuit.

Wat?

Zowel maatwerkbedrijven als hun partners kunnen een aanvraag indienen voor de toekenning van een contingent van arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie. 

De doelgroep van deze trajecten zijn mensen die omwille van medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematieken niet betaald aan de slag kunnen, maar wel in staat zijn om minimaal 12u per week deel te nemen aan arbeidsmatige activiteiten.

Interessante documenten

Meer info

Meer informatie over:

  • maatwerkbedrijven en hun samenwerkingsverbanden
  • doelgroep van AMA WSE-trajecten
  • premies
  • wetgevend kader

vind je terug op het webplatform.