Kringwinkel Hageland: "Onze sector toont zich veerkrachtig in tijden van nood"

© Comillfo (precoronafoto)

Toen in maart de lockdown inging, moesten de Kringwinkels de deuren sluiten. Heel wat werknemers bleven noodgedwongen thuis, zonder perspectief. Een heel woelige en onzekere periode. Tegelijk werden de Kringwinkels gedwongen om op zoek te gaan naar oplossingen. Dat gebeurde met verrassend veel creativiteit en goesting, zegt Paul Stessens van De Kringwinkel Hageland.

“Toen de coronacijfers in de loop van februari dag na dag slechter werden, voelden we de bui al een beetje hangen”, vertelt Paul Stessens. “Toch konden we ons niet echt voorbereiden op de lockdown. Aan het begin van de coronacrisis gingen we ervan uit dat de volledige werking van de Kringwinkels voor onbepaalde tijd stil zou vallen. Dat bleek niet het geval. Onze winkels moesten weliswaar sluiten, en daar is het grootste deel van onze mensen tewerkgesteld. Maar tegelijkertijd bleef een klein deel van onze werking draaien. De kledingcontainers bijvoorbeeld haalden we nog een tijdje  leeg en die kleding werd ook nog gesorteerd.”

Improviseren

De werking van De Kringwinkel Hageland omvat vier winkels in Aarschot, Diest en Tienen. De Kringwinkel zette al eerder de eerste online stappen met een veilingwebsite en webshop. Door de coronacrisis moest heel de werking herbekeken worden, wat met heel wat kunst- en vliegwerk gepaard ging.

“We moesten creatief zijn: wat kunnen we extra verwezenlijken binnen het kader van de coronamaatregelen?”, zegt Stessens. “Zo hebben we in Tienen eind april een laptopproject opgestart, samen met de Stad Tienen, Riso Vlaams-Brabant en het lokaal onderwijs platform. We zamelden 105 laptops in en maakten ze gebruiksklaar voor scholieren die thuis niet over een laptop beschikten.”

“Ook in onze communicatie moesten we veel korter op de bal spelen dan gebruikelijk. We zetten via sociale media een campagne op om mensen zoveel mogelijk op te roepen om op te ruimen tijdens de lockdown, maar alles nog even bij te houden voor de Kringwinkel in plaats van naar het containerpark te gaan. Ook op de online werking, de veilingwebsite www.uwkringding.be en de webshop www.kringshop.be, werd verder ingezet en onder de aandacht gebracht in de campagne. Op die manier viel de verkoop toch niet volledig stil.”

Minder administratieve rompslomp

De samenwerking met verschillende partners, instanties en overheden verliep verbazend vlot tijdens de coronacrisis. Stessens: “Er was veel minder papierwerk en bureaucratie nodig om zaken gedaan te krijgen. Ook moest er veel minder vergaderd worden. Dat was een verademing. Zo verliep de aanvraag van de coronahinderpremie verrassend vlot en werd de premie ook snel uitbetaald.”

“De overheid krijgt in de media heel wat kritiek over haar aanpak van deze crisis. Maar vanuit de Kringwinkels, en vanuit onze sector, voelen wij ons gesteund door de overheid. Als we de balans nu opmaken, zijn we de eerste golf al bij al goed doorgekomen, mede dankzij die steun. Tijdens crisismomenten merk je dat de overheid wel degelijk werkt.”

Minimumdienstverlening

© Comillfo

De Kringwinkels bieden kansen aan mensen die moeilijker werk vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Voor veel werknemers was de tijdelijke werkloosheid een zware dobber. Niet alleen viel de structuur van hun dag weg, ook financieel was het niet evident. Terugvallen op 70 procent van je inkomen, als je een minimumloon krijgt ...

“Het grootste deel van onze medewerkers in de winkels en de ateliers moest noodgedwongen thuisblijven. We bleven wel met een beperkt team aan de slag, om een minimumdienstverlening te kunnen garanderen. Dat team fungeerde als ‘manusje-van-alles’. Zo zijn we zelf in de camionnette gestapt om het nieuwe Schakelzorgcentrum in Landen, dat midden in de lockdown moest openen, snel van meubels te voorzien. Tijdens de lockdown probeerden we het contact met onze werknemers zoveel mogelijk te onderhouden, bijvoorbeeld door ze een wekelijkse nieuwsbrief te sturen, maar ook regelmatig eens te bellen”, zegt Stessens.

Doordachte heropstart

De heropening van de winkels werd met zorg voorbereid, met een duidelijk preventieplan. Stessens: “Voor veel werknemers was het een hele geruststelling dat we overzichtelijke maatregelen namen, zoals pijlen op de vloer aanbrengen en de tafels in de refter uit elkaar schuiven. We houden ook rekening met de bezorgdheden van onze medewerkers. Zo laten we mensen die erg bang zijn voor besmetting, functies uitvoeren waarbij ze zo weinig mogelijk in contact komen met klanten of leveranciers.”

“Over het algemeen wilden onze werknemers heel graag opnieuw aan de slag. Dat enthousiasme was welkom. Veel mensen hadden de lockdown immers aangewend om ‘grote kuis’ te houden. Aan het begin van de heropening werden we dan ook overspoeld met spullen. Omgekeerd merkten we dat de nood aan betaalbare spullen uit de Kringwinkel hoog was. Op de eerste dag van de heropening van de winkel in Tienen stond er om 10 uur een rij te wachten om binnen te mogen. Dat is toch wel een bewijs van onze maatschappelijke meerwaarde.”