BELANGRIJKE STAP IN ONTSLUITING VAN DATA OVER VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE

2 juni 2020 - Vandaag worden twee belangrijke producten gelanceerd die een versterkt inzicht opleveren in de Vlaamse sociale economie. Het jaarrapport ‘De Vlaamse sociale economie in 2018’ brengt met een verbeterde methodologie de tewerkstelling binnen de sociale economie in 2018 in kaart. In de "interactieve tool collectief maatwerk" brengen we gegevens samen die toelaten zicht te krijgen op de meest recente stand van zaken in collectief maatwerk, de grootste maatregel binnen sociale economie.

De komende jaren is het de ambitie om binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie zoveel mogelijk gegevens via open data aan te bieden en in te zetten op een kwaliteitsvolle rapportering. Met het jaarrapport ‘De Vlaamse sociale economie in 2018’ en de online tool zetten we hier voor de sociale economie een belangrijke stap vooruit. Beide producten zijn gebaseerd op data die binnen het Departement Werk en Sociale Economie zelf verzameld worden, met voor het jaarrapport een verrijking met data aangeleverd door VDAB.

Meer dan 27.000 doelgroepwerknemers aan de slag in sociale economie bedrijven

Het jaarrapport sociale economie brengt met een verbeterde methodologie de tewerkstelling binnen de sociale economie in 2018 in kaart.  In totaal waren er in 2018 27.418 doelgroepwerknemers aan de slag in de sociale economie. Wanneer we de vernieuwde methodologie op 2017 toepassen, zien we een stijging met 848 personen: toen waren er 26.570 doelgroepwerknemers actief. In 2018 telden we 67 beschutte werkplaatsen, 82 sociale werkplaatsen en 204 lokale diensteneconomie-initiatieven. In 68 beschutte en sociale werkplaatsen werd ook arbeidszorg aangeboden. We vinden bedrijven in alle provincies, met een overwicht in Antwerpen en West-Vlaanderen.

Profiel van de doelgroepwerknemer in 2018: kansen voor kwetsbare groepen

Binnen de sociale economie vinden we – conform de doelstellingen – een sterke vertegenwoordiging van groepen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Het gaat hier in het bijzonder om kortgeschoolden, personen met een arbeidshandicap, personen met een migratieachtergrond, langdurig werkzoekenden. Binnen de sociale economie troffen we in 2018 meer mannen dan vrouwen aan: 63,2% van de doelgroepwerknemers waren mannen. Verder zien we dat ook de vergrijzing zich sterker doorzet dan in de werkende bevolking als geheel (16,1%).

Zelf aan de slag

!!! OPGELET !!! : de interactieve tool collectief maatwerk ondergaat momenteel (17/2/2022) een upgrade naar een nieuw platform.  Binnenkort zullen de dashboards opnieuw beschikbaar zijn en in een nieuw jasje zitten.

Aanvullend aan het jaarrapport sociale economie, wordt de "interactieve tool collectief maatwerk” gelanceerd. Deze geeft iedereen de mogelijkheid zelf aan de slag te gaan met de meest up-to-date gegevens over de maatregel Collectief Maatwerk. Men kan verschillende kenmerken van tewerkstelling (leeftijd, geslacht, afstand tot de arbeidsmarkt) of van ondernemingen bestuderen en inzoomen op verschillende regio’s binnen Vlaanderen. Bent u geïnteresseerd in het aantal vrouwen tewerkgesteld in het 3e kwartaal van 2019 in de leeftijdscategorie 45-54 jaar (3752)? Wil u een zicht op het aantal mannen met indicatie PSP, loonpremiepercentage 60% en hoge begeleidingsgraad (2849) of een andere combinatie van kenmerken eigen aan de maatregel Collectief Maatwerk? Vind het resultaat op onze interactieve tool collectief maatwerk.