Extra jobs voor maatwerkondernemingen die zich richten op de circulaire economie

7 december 2020 - Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits maakt 5 miljoen euro vrij voor de 156 maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. De middelen dienen voor de opstart of uitbreiding van nieuwe duurzame en circulaire bedrijfsactiviteiten. Het is voor het eerst dat een oproep zich expliciet focust op de circulaire economie. Enkel de bedrijven die aantonen dat ze zich met hun activiteiten (her)oriënteren op de circulaire economie, kunnen steun ontvangen. Het extra budget zorgt voor circa 215 bijkomende jobs.

Meer dan andere sectoren zijn maatwerkorganisaties conjunctuurgevoelig. Ze werken vaak ook in opdracht van andere bedrijven. Een economie die stagneert of in grote mate stilvalt, ten gevolge van de coronacrisis en de bijhorende veiligheidsmaatregelen, zorgt onvermijdelijk voor een terugval van de bedrijfsopdrachten voor de maatwerksector. Het is voor hen dan ook zeer belangrijk om wendbaar te zijn, snel te kunnen heroriënteren en te focussen op nieuwe, innovatieve, duurzame en circulaire activiteiten. Veel circulaire economie activiteiten lenen zich goed voor sociale tewerkstelling, denk maar aan het inzamelen, sorteren, onderhoud of reparatie van herbruikbare goederen.

Circulaire economie

Bij deze oproep wordt voor het eerst een inhoudelijke focus gelegd op duurzame circulaire economie. Maatwerkondernemingen die in hun projectvoorstel aantonen dat ze hun kerntaak – namelijk het tewerkstellen van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt – verbinden aan duurzame en circulaire economie, kunnen steun ontvangen.  Zo wordt verder gebouwd op de adviezen van het economisch en maatschappelijk relancecomité en het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Bovendien wordt zo werk gemaakt van de ‘European Green Deal’ die als doelstelling heeft om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

215 extra jobs

De investering van 5 miljoen euro zorgt voor 215 extra jobs. Die extra personeelsuitbreiding schept ruimte voor de maatwerkbedrijven en – afdelingen om nieuwe, duurzame en circulaire bedrijfsactiviteiten op te starten of uit te breiden. Dit biedt kansen voor meer innovatie en een duurzame tewerkstelling van kwetsbare personen op de arbeidsmarkt.

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits: “Onze maatwerkondernemingen en hun 23.447 werknemers maken een cruciaal deel uit van onze economie en arbeidsmarkt. We investeren nu voor de eerste keer 5 miljoen euro voor een oproep die zich expliciet focust op circulariteit en duurzaamheid. In de maatwerkbedrijven zit een enorm potentieel om op dergelijke activiteiten in te zetten. Met deze investering creëren we bovendien 215 extra jobs voor kwetsbare werkzoekenden en versterken we hun loopbaan.”

Alle informatie over de oproep.