NIEUWE CALL: CIRCULAIR WERK(T) !

ESF Vlaanderen, het Departement Werk & Sociale Economie en Vlaanderen Circulair lanceren een nieuwe projectoproep voor sociaal en circulair ondernemen. Om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven, roepen we partijen op om zich te verenigen in circulaire hubs. Deze hubs zetten in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking testen. Een hub maakt kans op financiering van maximaal 140.000 euro voor een looptijd van twee jaar.

Wat?

De circulaire hubs moeten resulteren in:

  • nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale economie bedrijven, of;
  • nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact.

De hub gaat op zoek naar economische opportuniteiten of lokale noden en toetst oplossingen af binnen het netwerk. De nieuwe circulaire diensten en opdrachten die daaruit voortvloeien, dragen bij aan oplossingen voor lokale/regionale problemen. De hub heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meerwaarde van sociale economie ondernemingen in de circulaire economie. De hub werkt ook aan de bewustwording over de meerwaarde van sociaal en circulair ondernemen bij burgers en bedrijven.
De hub draagt met andere woorden “circulair werk(t)” uit in een bepaalde regio.
De langetermijndoelstelling van deze experimenteerruimte voor sociaal circulair ondernemerschap is om extra jobs te creëren.

Voor wie?

Deze oproep richt zich op partnerschappen om de circulaire hubs op te zetten. Deze partnerschappen bestaan minimaal uit een lokaal bestuur, een sociaal economie-bedrijf én een reguliere onderneming of netwerk van/voor ondernemers.

Timing?

De oproep staat open van 1 september 2020 tot en met 30 oktober 2020.

Infosessie

We organiseren een digitale infosessie op 10 september 2020. Inschrijven kan via deze link.

Op 21/09 en 6/10 organiseren we ook een digitaal netwerkmoment waarop je potentiële partners kunt ontmoeten!

Alle info en documentatie

Geïnteresseerd? Mer info vind je terug op de website van ESF Vlaanderen.