handen schudden

Oproep 'Lokaal activeringspact 2023'

De Vlaamse regering heeft de ambitie om meer mensen aan de slag te krijgen en zet een werkzaamheidsgraad van 80% voorop. Om hieraan bij te dragen keurde de Vlaamse Regering, op initiatief van Vlaamse Ministers Jo Brouns en Bart Somers, de oproep van het lokaal activeringspact goed.

Over de oproep

De oproep lokaal activeringspact wil lokale besturen die extra inspanningen leveren om leefloongerechtigden te activeren, financieel ondersteunen. Het doel is om de uitstroom naar werk van leefloongerechtigden in Vlaanderen te bevorderen. Alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen een projectvoorstel indienen.

De oproep wordt een eerste maal opengesteld voor een bedrag van 10 miljoen euro. Midden 2024 volgt een tweede oproep. De verdeling van de middelen over de gemeenten gebeurt proportioneel met het aantal leefloongerechtigden.

Praktisch

  • Deadline: 27 oktober 2023 om 12 uur
  • Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 december 2023 – 30 november 2024
  • Dien je aanvraag online in via de PLATOS-applicatie

Lees meer over de oproep en raadpleeg de bijhorende documenten.

Online infosessie herbekijken

Op dinsdag 5 september organiseerden het Departement WSE en VDAB een online infosessie over deze oproep. Kon je er niet bij zijn? Of wil je de info nog eens raadplegen? Bekijk dan de opname of raadpleeg de presentatie.

Meer info en vragen

Contacteer het Departement Werk en Sociale Economie via het telefoonnummer: 02/553.06.22 of via e-mail: duurzaam.ondernemen@vlaanderen.be

Je kan ook contact opnemen met: