Circulair werk(t)

Circulair werk(t)

Inzetten op een circulaire economie verlaagt de druk op milieu en klimaat. Het biedt kansen aan ondernemingen en besturen voor nieuwe businessmodellen, slim materialengebruik of het sluiten van reststromen. Ook sociale economie-ondernemingen en sociale ondernemers vinden opportuniteiten in een circulaire economie. 

 

In Vlaanderen zijn momenteel 12 regionale hubs voor circulair en sociaal ondernemerschap actief. Van Brugge tot Genk, van Oudenaarde tot Leuven, geven ze nieuw circulair ondernemerschap met een sociale impact een extra boost. Deze partnerschappen van besturen, ondernemingen, maatwerkbedrijven en kennisinstellingen bieden inspiratie, matchmaking, ondersteuning en kennisontwikkeling.

Wat?

De circulaire economie is een economisch systeem waarbij de waarde van producten, materialen en andere hulpbronnen in de economie zo lang mogelijk wordt behouden. Zo worden deze hulpbronnen efficiënter gebruikt bij productie en consumptie, en vermindert het milieueffect van het gebruik ervan. Afval en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in alle stadia van de levenscyclus worden zo veel mogelijk beperkt, onder meer door toepassing van de afvalhiërarchie. 

Efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten is dus de boodschap. Als we dat bovendien slim aanpakken, vallen er ook sociale winsten te boeken: vooral in de vorm van betaalbaarheid van onze behoeften en de creatie van nieuwe jobs. 

Binnen zo'n economie is het cruciaal dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats vinden met aandacht voor tewerkstellingskansen, competentieversterking en doorstroomstimulansen naar de reguliere economie. 

In 2021 werden 12 hubs opgestart in samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie, EuropaWSE en VlaanderenCirculair

De hubs zijn hét aanspreekpunt voor lokale ondernemers die de brug willen slaan tussen circulaire en sociale economie. De hubs stimuleren hiervoor onderlinge samenwerking en innovatie en bieden hun kennis en netwerk aan. De meeste hubs richten hun pijlen op een selectie van sectoren die voor hun omgeving van belang zijn, zoals bijvoorbeeld ICT, textiel of voeding. 

De hubs realiseren hun doelen met een arsenaal aan netwerkevents, infopunten, hackatons, trainingen, materiaalkaarten, coaching, enzovoort. 

Aan de slag

Wil je zelf circulair ondernemen? Zie je kansen voor samenwerking met een sociale economie-onderneming? Of ben je op zoek naar een lokale circulaire partner? Dan kan je zeker bij één van de hubs terecht. 

Op de Circulair werk(t)-homepagina vind je een kaart met het overzicht van alle hubs.