Communicatierichtlijnen - steun vanuit Europese middelen

Ontvangt je project Europese steun uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese Unie (RRF), bijvoorbeeld het project Digibanken of specifieke oproepen?
Dan moet je het RRF-logo van Europa gebruiken in je externe communicatie.

Communicatierichtlijnen

Volg dan zeker volgende communicatieverplichtingen !

Er is een speciaal logo om de zichtbaarheid van RRF-gefinancierde projecten te garanderen.  Plaats het logo ‘RRF’ duidelijk zichtbaar op alle communicatiedragers die externe doelgroepen, de media en het grote publiek informeren.

Gebruik het logo dus zodra je naar buiten komt met alle communicatieacties rond:

  • het project
  • de resultaten
  • de promotie van het project of de resultaten

Het logo is in verschillende formaten (en kleuren) beschikbaar.
Gebruik onderstaande logo's voor projecten die 100% ondersteuning krijgen door RRF.

A. Combinatielogo (Vlaams embleem + Europees embleem):

Combinatielogo te gebruiken op een bleke achtergrond eps-formaat png-formaat
Combinatielogo te gebruiken op een donkere achtergrond eps-formaat png-formaat
Combinatielogo in zwart-wit op een bleke achtergrond eps-formaat png-formaat
Combinatielogo in zwart-wit op een donkere achtergrond eps-formaat png-formaat

B. Embleem Europese Unie - Next Generation:
alleen te gebruiken als het Vlaamse embleem al vermeld staat op de communicatie !

  • RRF-logo in eps-formaat
  • RRF-logo in png-formaat


Download hier de juiste logo's.

Vragen over communicatierichtlijnen?

Arachne-risicoanalyse

Projecten gefinancierd met EU-middelen moeten aan de Europese vereisten voldoen. Een van die vereisten is dat ze fraude, corruptie en belangenvermenging voorkomen. Daarvoor wordt intern de risicoanalysetool Arachne gebruikt.

De Arachne-tool werd ontwikkeld door de Europese Commissie en omvat een complete database van projecten die met steun van de Europese Structuurfondsen (o.a. RRF of ESF) worden uitgevoerd. De projectgegevens worden verrijkt met informatie over organisaties en bedrijven (afkomstig uit onder andere jaarrekeningen en balansen). Het Departement Werk en Sociale Economie gebruikt de tool om projecten, begunstigden, contracten en contractanten, die gefinancierd worden met Europese middelen, te controleren op vatbaarheid voor fraude, belangenconflicten, insolvabiliteit en onregelmatigheden. Dit gebeurt aan de hand van een heel aantal risico-indicatoren.

Meer info over Arachne.