Maatwerkbedrijven

De maatwerkbedrijven behoren tot de erkende sociale-economieondernemingen. Zij stellen de tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voorop in hun onderneming. Ze zijn erkend door de Vlaamse minister bevoegd voor de sociale economie en kunnen daardoor subsidies ontvangen voor die tewerkstelling.

Wat?

Maatwerkbedrijven zijn organisaties en ondernemingen die de inschakeling van doelgroepwerknemers als kerntaak hebben en daarvoor economische activiteiten ontwikkelen. Maatwerkbedrijven hebben:

  • minimaal 20 voltijds equivalente tewerkgestelde doelgroepwerknemers op jaarbasis
  • een werknemersbestand dat voor minstens 65 procent bestaat uit mensen met een langdurige arbeidsbeperking (mensen met een arbeidshandicap of een psychosociale beperking)
  • de rechtsvorm van vzw of vennootschap met sociaal oogmerk
  • een transparante en kwalitatieve bedrijfsvoering.

Meer info