oproep Starters 2024

Nieuwe oproep ‘Sociaal ondernemen – Starters’ gelanceerd!

Heb je een projectidee met maatschappelijke impact? En denk je eraan een sociale onderneming op te richten? Dan kan je bij deze oproep terecht voor een financiële ondersteuning bij de opstart van jouw onderneming. Zo wordt je idee realiteit en kan je écht een sociale impact maken.
Of heb je een jonge sociale onderneming die maximum 3 jaar bezig is? Ook dan kan je een aanvraag indienen.

De oproep ‘Sociaal ondernemen – Starters’ legt drie nieuwe klemtonen: 

  1. Vanaf nu zijn niet enkel nog op te richten sociale ondernemingen welkom, maar ook startende sociale ondernemingen die al een paar jaar bezig zijn (maximum 3 jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad).
  2. Het subsidiebedrag is verhoogd naar 25.000 euro (vroeger 20.000 euro).
  3. De subsidietermijn bedraagt nu 12 maanden i.p.v. 6 maanden. 

Een  project indienen kan tot 30 september 2024, 12u.

Meer info vind je op onze website: https://www.socialeeconomie.be/nl/ondersteuning/oproepen