Stakeholdersforum Impactgericht ondernemerschap 6 mei 2024

Sfeerverslag Stakeholdersforum "Impactgericht ondernemerschap" -- 6 mei 2024

Op 6 mei 2024 vond het stakeholdersforum Impactgericht ondernemerschap plaats. Een 50-tal deelnemers ging op uitnodiging van het Departement Werk en Sociale Economie met elkaar in dialoog over de centrale vraag hoe we in Vlaanderen een ecosysteem kunnen creëren dat gunstig is voor de impactgerichte ondernemer. Het was een boeiende voormiddag die smaakt naar meer! 

Waarom organiseerde DWSE dit stakeholdersforum? 

Onze samenleving staat voor belangrijke uitdagingen op vlak van welzijn, biodiversiteit, klimaat, welvaart,… Gelukkig zien we steeds meer sociale ondernemers en reguliere bedrijven die gedreven door waarden deze uitdagingen aanpakken op een innovatieve manier.  

De Vlaamse overheid ondersteunt ondernemingen en organisaties bij het zoeken naar antwoorden op deze uitdagingen. Zo keurde het Vlaams Parlement recent een hernieuwd decreet voor de ondersteuning van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap goed. Bovendien werd tijdens de Conferentie Sociale Economie de Liège Roadmap for Social Economy in the European Union goedgekeurd. Beide benadrukken het belang van impactgericht ondernemerschap bij sociale en reguliere ondernemingen.  

Hoe kunnen we in Vlaanderen een ecosysteem creëren waarin impactgerichte ondernemingen de sleutel zijn tot het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen? Dat was de centrale vraag van het Stakeholdersforum. 

       Veerle Moens, afdelingshoofd Sociale Economie en Werkbaar Werk: “Het doel vandaag is om het brede ecosysteem van sociale economie-ondernemers en MVO-gerichte ondernemers samen te brengen, elkaar te leren kennen, en vanuit de hefbomen te identificeren waar specifieke en urgente uitdagingen liggen en hoe die kunnen worden aangepakt. De dialoog moet voor de deelnemers een moment van netwerking en kennisdeling zijn, en voor de dienst Ondersteuning (en WSE) inzichten opleveren die meegenomen kunnen worden naar verdere gesprekken in een nieuwe legislatuur.” 

Richting impactgericht ondernemerschap 

We gingen ter voorbereiding van het Stakeholdersforum in gesprek met 6 organisaties: Herw!n, Groep Maatwerk, Febecoop, Trividend, VERSO en de Sociale Innovatiefabriek. Samen kwamen we tot 8 hefbomen voor impactgericht ondernemerschap. Met het Stakeholdersforum stond de participatie van een grote en breed gekozen groep stakeholders centraal om deze hefbomen verder te concretiseren en te werken aan verbinding en potentiële samenwerking. De aanwezigheid van Vlaio, Departement Omgeving en het Facilitair Bedrijf zorgde voor nieuwe connecties, afstemming én kruisbestuiving binnen de Vlaamse Overheid zelf. 

       Sara De Potter, projectbeheerder sociaal ondernemerschap: “Vandaag trekken we graag het debat open naar jullie, actief in het breed ecosysteem! Jullie zijn de bewaker van the bigger picture, en doen dat over organisatiebelangen heen. Daarom hebben we jullie uitgenodigd.” 

Hier lees je enkele quotes en zie je wat sfeerbeelden die typerend waren voor de ochtend. 

Ideeën? Vragen? Ben je in de toekomst ook graag betrokken bij het verder vormgeven van één of meer hefbomen? Stuur een mailtje naar duurzaamondernemen@vlaanderen.be