Circulair werk(t)

Slotevenement ‘Circulair Werk(t)!’ bewijst dat samenwerking tussen sociaal en circulair ondernemerschap loont

Dinsdag 28 november organiseerden het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), Vlaanderen Circulair en de OVAM in Turnhout het slotevenement van het lerend netwerk ‘Circulair Werk(t)!’. Het programma startte in 2020 met de steun van EuropaWSE. Het programma wil de krachten uit de sociale en de circulaire economie bundelen en elkaar versterken. Verspreid over Vlaanderen werden 12 sociaal-circulaire hubs georganiseerd om sociaal-circulaire opportuniteiten te detecteren en om te zetten naar actie en ondernemerschap. Tegelijkertijd organiseerde de Koning Boudewijnstichting i.s.m. Möbius een lerend netwerk voor de verschillende hubs. Tijdens het slotevenement werden de resultaten van het lerend netwerk voorgesteld.

De resultaten in een oogopslag

In drie jaar tijd werden:

  • 12 hubs voor circulair en sociaal ondernemerschap opgericht, verspreid over Vlaanderen
  • 77 testtrajecten tussen de circulaire en sociale economie opgezet
  • 87 subsidiedossiers met bedrijven ingediend waarvan 45 werden goedgekeurd

Essentieel voor welslagen van trajecten blijkt het partnerschap en samenwerking tussen lokale besturen, reguliere economie en sociale economie.

resultaten Circulair werk(t)

Wat is een sociaal-circulaire hub?

Een hub boost sociaal-circulair ondernemerschap op lokaal niveau. Dankzij de hub treffen de sociale en circulaire ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen en financiers elkaar, verkennen ze concrete samenwerkingen en werken ze pilootprojecten uit. In een circulaire economie is samenwerking noodzakelijk en dit vereist een breed scala aan competenties en expertise. Om deze reden is een sociaal-circulaire hub opgezet als een partnerschap tussen verschillende actoren. De kernpartners in een hub zijn minimaal een lokaal bestuur, de reguliere economie (via bijvoorbeeld ondernemersnetwerken) en de sociale economie (via bijvoorbeeld de regisseur sociale economie, maatwerkbedrijven, etc.). Bovendien staat de hub open voor aanvullende ondersteuning van andere relevante partners, zoals kennisinstellingen, intercommunales, regionale overheden, enzovoort. Dit samenwerkingsmodel, waarin diverse stakeholders zitten met eigen competenties en elk een netwerk, is essentieel om een rechtvaardige circulaire transitie te ondersteunen.

Hoe ziet zo'n samenwerking eruit?

Een voorbeeld dat treffend illustreert hoe zo’n samenwerking er uit ziet is het project van Hub Kempen, waarbij een unieke samenwerking tot stand gebracht werd tussen verschillende reguliere en sociale economie bedrijven. Deze samenwerking, onder andere met de materialenbank van Leuven, circulaire bouwmarkt Recuplan te Mechelen, maatwerkbedrijf Akwadraat, sociale economie-initiatief Resourcelab, kennisinstelling VITO en andere organisaties, resulteerde onder meer in het creëren van nieuw meubilair uit sloophout. Deze case is nog specialer omdat er ook een samenwerking was met een andere sociaal-circulaire hub, nl. die van Gent. Dit verhaal en vele tientallen andere zijn terug te vinden op www.circulairwerkt.be