Oproep "Investeringen in een duurzame en groene mobiliteit in de sociale economie"

Deadline:
Bijlagen: 2 documenten

Belangrijke mededeling: je deelname aan de oproep zal enkel rechtsgeldig zijn als je uiterlijk op 30 december 2022 je intentie tot deelname aan de oproep ter kennis hebt bezorgd aan het Departement Werk en Sociale Economie.   

Je intentieverklaring is niet bindend, maar is wel strikt noodzakelijk om je latere aanvraag voor de oproep in te kunnen dienen!  

Doel van de oproep

Ook sociale-economiebedrijven kunnen hun steentje bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelen. Door in te zetten op de vergroening van het wagenpark dragen ze bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en zorgen ze voor een schone en duurzame energievoorziening voor de toekomst.

Met deze investeringssteun wil de Vlaamse overheid sociale-economieondernemingen die investeren in duurzame mobiliteit een duwtje in de rug geven én de omschakeling naar elektrische voertuigen bij deze bedrijven versnellen. Door elektrisch te rijden bouwen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af en kiezen we voor maximale energie-efficiëntie.

Procedure

Je kan je aanvraag indienen vanaf woensdag 21 december 2022 tot vrijdag 28 april 2023 – 12.00 u.

Binnen deze oproep kan een subsidie verleend worden aan volgende sociale-economieondernemingen met een toegekend contingent van minstens 5 VTE:

  • Maatwerkbedrijven;
  • Maatwerkafdelingen;
  • Lokale diensteneconomie-ondernemingen;

Je kan je aanvraag voor deze oproepen indienen via de online applicatie PLATOS.

Documentatie

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding en de inhoudelijke vragenlijst van de oproep.