Oproep "Lokale regie sociale economie en werk 2023-2025"

Deadline:
Bijlagen: 2 documenten

Doel van de oproep

De Vlaamse overheid wil de lokale besturen en hun samenwerkingsverbanden die de lokale regierol op het vlak van sociale economie en werk opnemen financieel ondersteunen.
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de lokale besturen en hun samenwerkingsverbanden hun meerjarenplanning opmaken of aanpassen voor de tweede helft van hun beleidscyclus (2023-2025).
Daarvoor moeten ze de 4 Vlaamse beleidsprioriteiten rond sociale economie en werk vertalen in acties, met minimaal één actie per beleidsprioriteit.

Procedure

Dien je aanvraag in via de digitale rapportage van BBC of de online PLATOS-applicatie. Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding en de inhoudelijke vragenlijst van de oproep.

Meer info nodig? Op dinsdag 21 juni van 10 tot 11.30 uur organiseert het Departement WSE een online infosessie over deze oproep.

Documentatie

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding en de inhoudelijke vragenlijst van de oproep.