Oproep "Open innovatie en strategische transformatie in de sociale economie

Deadline:
Bijlagen: 3 documenten

Doel van de oproep

Sociale-economieondernemingen die, met het oog op een sterker samenwerkingsverband met reguliere ondernemingen, inzetten op digitalisering, strategische insourcing, lokale productie, vergroening (klimaatopwarming, circulaire economie) … als antwoord op de coronacrisis, kunnen via deze oproep strategische investerings- en innovatiesteun aanvragen. Het kan hierbij gaan over de transitie naar nieuwe businessmodellen (inkopen advies), de implementatie van hertekende productieprocessen (projectkosten), versterkte samenwerkingsverbanden, wisselwerking en samenwerkingsinvesteringen met de reguliere economie …

De maximale subsidie per project bedraagt 200.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 januari 2022 – 31 december 2023.

Procedure

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning” en het “sjabloon DNSH”. Vul deze in en voeg het bij jouw aanvraag in PLATOS onder de items ‘projectplanning’ en ’Do No Significant Harm analyse’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding.

Documentatie

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding en de inhoudelijke vragenlijst van de oproep.