Platos-applicatie: gebruikersbeheer

Heb je meer info nodig over je lokale beheerder of over gebruikersbeheer?

Alle nodige informatie vind je hieronder.

Opgelet !

De rechten die je gekregen hebt in andere applicaties van WSE (organisatie- of projectverantwoordelijke), staan los van deze aparte nieuwe rechten die je voor Platos moet krijgen.

Tip !

Verzamel eerst zoveel mogelijk de volgende gegevens: naam, e-mailadres en rijksregisternummer van je organisatieverantwoordelijke en/of projectverantwoordelijken.
Geef de verzamelde informatie door aan je lokale beheerder.