Rapportering Tableau

Bekijk de handleiding voor het werken met Tableau.

Surf naar https://analytics.data.wse.vlaanderen.be en doorloop daar de stappen zoals beschreven in de handleiding.