Sociale ondernemingen

Er zijn ondernemingen die van de aanpak van de sociale uitdagingen het hoofddoel van hun onderneming maken. Ze bouwen hun businessmodel uit in functie van hun sociale missie. Die groep noemen we 'social entrepreneurs' en is wereldwijd groeiend.

Maatschappelijk doel voorop

De missie of het maatschappelijke hoofddoel van zo'n onderneming kan je heel breed invullen. Centraal staat de ambitie om een maatschappelijke uitdaging aan te pakken en daarmee een maatschappelijke winst te scheppen. Bijvoorbeeld gezonde voedingsgewoonten stimuleren en gelijktijdig voedselverspilling tegengaan. Of duurzame mobiliteit voorzien mét tewerkstelling van mensen die moeilijk werk vinden. Of de sociale cohesie verbeteren door eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

De tewerkstelling van mensen die niet makkelijk aan werk raken kan heel vaak bij andere sociale doelen worden meegenomen. Soms is het ook het maatschappelijke hoofddoel op zich. De erkende sociale-economiebedrijven (maatwerkbedrijven en de lokale diensteneconomie) maken deel uit van deze groep van sociale ondernemingen voor wie de tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking de eerste en voornaamste doelstelling vormt.

Sociale innovatie vormgeven als startende onderneming

'Social entrepreneurship' is een wereldwijd groeiend fenomeen. Ondernemers nemen alsmaar vaker een sociale uitdaging als uitgangspunt om hun businessmodel rond te bouwen. Social entrepreneurs zijn sterk in het vinden van een 'sociaal gat in de markt': ze zijn vaak sociale innovatoren bij uitstek. De creativiteit die daarvoor noodzakelijk is, is ook interessant voor nog andere maatschappelijke uitdagingen.

Het vraagt heel wat creatieve ondernemingszin om het evenwicht te vinden tussen de sociale én economische doelstellingen. De Vlaamse overheid biedt ondersteuning aan sociale ondernemers via het ondersteuningsdecreet. Als sociale ondernemer krijg je geregeld de kans om een project in te dienen bij een subsidieoproep. Bijvoorbeeld om je bedrijf te starten of voor innoverende activiteiten. Hou de oproepen in de gaten, of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Ook de Sociale Innovatiefabriek geeft ondersteuning. Die heeft als missie om sociale innovatie in Vlaanderen te stimuleren door ondernemers te informeren, te enthousiasmeren, te activeren en te begeleiden.